Fler nyheter
Nyhet 19 februari 2021

Vilka goda vanor tar du med dig efter pandemin?

Nya tider, nya vanor. Sveriges chefer har tagit ett stort ansvar för omställningen under coronapandemin. Som över en natt bytte många chefer och medarbetare kontorsstolen mot köksstolen. Det har krävt både uthållighet och ett stort mått av kreativitet. Hur får du dig själv och medarbetarna att både må bra och att fortsätta hålla i verksamhetens uppdrag?
Är hemarbete här för att stanna?

Vill du bli en bättre chef? Bli medlem redan idag!

Peder Bertilsson är löneexpert på Ledarna. Han ser ett behov hos cheferna att vika tid till reflektion och att lyfta blicken, även om det inte känns som att tiden finns just nu. Börja notera förändringarna och utvecklingen medan du är i den.

– Det är lätt hänt att vi bara ångar på och inte stannar upp. Underskatta inte ditt ledarskap som chef. Kartlägg hur du hanterat att leda medarbetare som sitter hemma, säger Peder Bertilsson.

Digitala möten här för att stanna

Att se medarbetarna och situationsanpassa ledarskapet kan göras på olika sätt. Vissa har dagliga incheckningar digitalt, kombinerat med fikastunder. Andra har prioriterat att jobba tätt med medarbetare i digitala verktyg.

När vi återvänder till en något sånär normal vardag kommer det finnas arbetssätt att ta med sig. I en färsk Novusundersökning anger 32 procent av 1 621tillfrågade chefer att andelen hemarbete kommer att vara stor även i framtiden. Med andra ord kanske de digitala mötena är här för att stanna, även om vissa medarbetare ändå kommer jobba fysiskt på kontoret. Vi får heller inte glömma att det finns verksamheter som inte har samma förutsättningar att bedrivas på distans.

39 procent av cheferna säger att de anpassat verksamheten så att de flesta ska kunna arbeta hemifrån. Med det sagt råder det fortfarande en del frågetecken om var ansvaret för hemarbetsmiljön ligger. På vår sida om Arbetsmiljö vid arbete hemifrån guidar vi dig i ditt chefsansvar.

Uteblivna lönesamtal?

2020 var ett speciellt år även kopplat till löneprocessen. Flertalet chefer genomförde inte lönesamtalen, varken för egen del eller med medarbetarna. Vissa chefer genomförde inte heller fjolårets utvecklingssamtal.

– Vikten av att genomföra samtalen och bibehålla kvaliteten i löneprocessen även i kristider kan inte nog understrykas. Detta för att skapa en mening och riktning i verksamhetens uppdrag, menar Peder Bertilsson.

Ledarnas Novusundersökning visar att 6 av 10 chefer stannar upp och reflekterar över sin roll som chef någon gång i veckan. 1 av 10 gör det någon gång per dag.

– Ju oftare du tar en tankepaus och har modet att kliva ur ditt chefsuppdrag, desto bättre. Först då kan du reflektera kring helheten på riktigt, vilket är nog så viktigt i dessa tider. Om du håller i det blir det enklare för dig att känna dig förberedd inför verksamhetens krav och löneprocessens utvecklings- och lönesamtal, säger Peder Bertilsson.