Fler nyheter
Pressmeddelande 20 december 2015

Ansträngd chefsåterväxt när 48 chefer pensioneras varje arbetsdag

Under de närmaste tio åren försvinner ungefär 126 000 chefer från arbetsmarknaden. Siffran motsvarar 48 chefer som pensioneras varje arbetsdag i Sverige, eller 240 chefer per vecka. Det visar en kartläggning av landets chefsförsörjning som Sveriges chefsorganisation Ledarna gör för tredje året i rad.

Ledarnas färska rapport visar att antalet chefer över 55 år ökat med nästan 40 procent sedan 2001, samtidigt som antalet unga chefer under 35 år minskat med motsvarande 10 procent. Endast runt 50 000 av totalt 1,3 miljoner anställda under 35 år arbetar idag som chef. Andelen unga chefer i näringslivet är 10 procent – i de kommunala verksamheterna är andelen 5 procent.

– Att antalet äldre chefer som fortsätter arbeta ökar stadigt är positivt. Men att de unga cheferna samtidigt blir allt färre är alarmerande. Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar och behöver rekrytera nya chefer. Utan bra chefer och ledarskap riskerar vi välfärden, säger Annika Elias, ordförande Ledarna.

Trots en låg andel unga chefer i arbetslivet visar undersökningsföretaget Universums årliga företagsbarometer hur karriärmålet att leda och vara chef ökat i betydelse bland svenska högskolestudenter de senaste åren. Universums undersökning visar att intresset för chefs- och ledarskap är avsevärt svalare i Sverige och Norden än i större delen av övriga världen.

– Unga attraheras av ledarskap, de vill påverka och göra skillnad. Vi behöver se över förutsättningarna för chefsuppdragen så att fler väljer dem. Samtidigt måste vi nyansera bilden av vem som kan och vill bli chef – det saknas mångfald bland cheferna, säger Annika Elias.

I Sverige finns störst andel chefer som närmar sig pension på Gotland (30,6 procent), som går om Västerbottens län som toppade pensionärsligan i fjolårets rapport. Stockholm är fortsatt det län med lägst andel chefer som är 55 år och äldre (21,3 procent).

Andel chefer över 55 år – län för län

Andel chefer över 55 år (procent). Fallande ordning.
Gotland 30,8
Dalarna 30,3
Västernorrland 30,1
Västerbotten 30,0
Värmland 29,0
Norrbotten 28,7
Kalmar 28,5
Jämtland 28,2
Gävleborg 28,0
Södermanland 27,4
Örebro 27,2
Blekinge 27,1
Kronoberg 26,9
Uppsala 26,7
Jönköping 26,7
Västmanland 25,8
Västra Götaland 25,8
Östergötland 25,7
Halland 25,3
Skåne 25,2
Stockholm 21,3

Totalt Sverige 25,2

Läs rapporten: Vem leder oss in i morgondagen?

Källa: SCB och Ledarnas egna beräkningar. Sammanlagt finns det cirka en halv miljon chefer i Sverige. Siffror avser senast tillgänglig statistik från 2013. Rapporten kartlägger den demografiska utmaningen i chefskåren och i vilken utsträckning personer över 55 år och under 35 år återfinns på chefspositioner.

För mer information

Fredrik Gustafsson, presskontakt, telefon 0733-01 73 19.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 99 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.