Fler nyheter
Pressmeddelande 10 juli 2020

Coronakrisen gör chefer i Sverige mer digitalt innovativa

På mycket kort tid har coronapandemin förändrat arbetslivet radikalt för såväl chefer som medarbetare. Sveriges chefsorganisation Ledarna ville undersöka på vilka områden chefernas verklighet har påverkats mest.

Något överraskande visar det sig att chefer i Sverige ser relativt positivt på framtiden och framför allt på den digitala framtiden. Detta trots pandemins många negativa effekter. Coronapandemin verkar ha påskyndat chefernas digitala kompetens och ökat deras kreativitet.

– Coronakrisen har gjort cheferna mer positiva till sin verksamhets digitala utveckling. Sex av tio har en mer positiv inställning idag än innan pandemin och de förutspår att deras verksamhet kommer att vara mer innovativ efter krisen. Sveriges chefer ser, trots krisen, möjligheter att utveckla sina verksamheter, det visar på ett situationsanpassat ledarskap som är helt nödvändigt i de tider vi lever i, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Ledarnas undersökning visar att i takt med att distansarbetet ökat så har även användningen av olika digitala verktyg ökat rejält. Det har fått till följd att drygt fyra av tio menar att de är mer kreativa nu och vågar testa nya arbetssätt, produkter och tjänster. Och lika många ser att deras verksamhet kommer att vara mer innovativ efter krisen.

Tyvärr har även stressen för cheferna ökat. Drygt 60 procent av cheferna uppger att pandemikrisen inneburit ökad stress. En viktig förklaring är arbetet med att leda på distans.

– Ett exempel är att det är mycket tuffare att hålla svåra samtal i en digital verksamhet. Även att stötta oroliga medarbetare är svårare och det chefen behöver kompetensutvecklas i nu, är hur man leder på distans samt krishantering, avslutar Andreas Miller.

Resultat i korthet

  • Drygt en av tre verksamheter har helt eller delvis ställt om på grund av pandemin (37 %).
  • Tre av fyra tror att det kommer att gå bra för deras företag/verksamhet (76 %).
  • Drygt sex av tio har ökat andelen distansarbete under coronapandemin (63 %).
  • Sex av tio anser att de förändringar som införts under pandemin har bidragit positivt till digitaliseringsarbetet på deras arbetsplats (61 %).
  • Åtta av tio anser att de har kompetensen som krävs för att klara av den förändring som coronakrisen innebär (79 %).
  • Det är många chefer som uppger att de upplever utmaningar med att hantera medarbetares stress och oro.
  • Sex av tio upplever i hög utsträckning att deras chefskollegor utgör ett stöd (62 %).

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Ledarna. Syftet med undersökningen är att undersöka chefernas uppfattning kring coronapandemins effekter på deras företag/verksamhet. Antal svarande var 1 501 vilket motsvarar en deltagarfrekvens på 52 procent.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333 eller pressjour@ledarna.se.