Fler nyheter
Pressmeddelande 9 juni 2016

Där kvinnor jobbar är det lönlöst att prestera

Många kvinnor i Sverige arbetar i yrken där det är svårt att göra lönekarriär. Lönespridningen i kvinnodominerade yrken är oftast låg, vilket innebär att det inte går att höja sin lön särskilt mycket under ett helt yrkesliv, oavsett hur skicklig och motiverad man är i sitt arbete. Allra sämst är det i de kommunala verksamheterna. Det visar chefsorganisationen Ledarnas Lönekarriärrapport 2016, som kartlägger möjligheterna att göra lönekarriär i de vanligaste yrkena inom offentlig och privat sektor.

– Vanliga kvinnodominerade yrken inom vård, skola och omsorg har nästan undantagslöst lägre medianlöner och lägre lönespridning än vanliga mansdominerade yrken, säger Annika Elias, ordförande Ledarna. Följden, små möjligheter till lönekarriär, bidrar till de växande svårigheter med rekrytering som välfärdssektorn plågas av.

Den låga lönespridningen och små utsikterna för den anställde att påverka sin lön är också en brännande chefsfråga. Chefens främsta verktyg för sina viktigaste ansvarsområden, verksamhetsstyrning och kompetensrekrytering, är just – lön.

– Lön är inte bara ekonomi för mottagaren, säger Annika Elias. Lönen är ett sammanfattande mått på vårt bidrag till och vår betydelse för verksamheten – och om chefen ges möjlighet att sätta den på rätt sätt hjälper den oss också att utvecklas i vårt arbete.

Sämst i kommunal sektor

I nästan alla yrken med många anställda är lönespridningen bland män högre än bland kvinnor, oberoende av sektor. Landstingen utmärker sig genom att där är lönespridningen för män väldigt hög i förhållande till övriga sektorer. Kommunerna utmärker sig genom att där är lönespridningen mycket låg i relation till övriga sektorer, men den är fortfarande något högre för män. Man kan alltså säga att det överlag finns sämst möjligheter att göra lönekarriär inom den kommunala sektorn.

Ledarna vill se tydlig koppling mellan arbetsinsats och lön
Den som presterar bra, tar ansvar och strävar efter att utvecklas ska ha en bättre löneutveckling än den som inte gör det. Lönebildningen bör vara lokal, individuell och prestationsbaserad.

Lönen är ett värdefullt verktyg för ett gott ledarskap. En chef som ger i stort sett samma löneökning till alla säger i praktiken att alla medarbetare presterar lika, och det är individuella löner som ger möjlighet till lönekarriär.

– En lönekarriär ska vara en självklarhet för alla, oavsett om man är företagssäljare eller undersköterska, säger Annika Elias. Och cheferna behöver lön som verktyg för att skapa goda förutsättningar för verksamhetsstyrning och kompetensförsörjning.

Om rapporten

Lönekarriärrapporten bygger på bearbetningar av Statistiska Centralbyråns, SCB:s, årliga statistik över lönestrukturen i alla yrken och yrkesgrupper på arbetsmarknaden i Sverige. SCB producerar statistiken på uppdrag av Medlingsinstitutet. I rapporten återfinns medianlöner och lönespridningsmått för de vanligaste yrkena för kvinnor respektive män i privat sektor, samt inom landstingen och kommunerna 2014.

Läs Ledarnas lönekarriärrapport 2016

För mer information

Cecilia Malmström, pressekreterare, telefon 073-152 97 40.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 99 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.