Fler nyheter
Pressmeddelande 25 augusti 2021

Det här är skälen till att färre vill bli chef

I Sveriges chefsorganisation Ledarnas senaste Novusundersökning har 1 470 chefer svarat på frågor om sin framtida karriär. Resultatet visar att många av dagens chefer väljer bort en högre chefsposition. Ett skäl är oron över att rollen ska inkräkta på fritid och familjetid (27 %) och ett annat är bristande organisatoriska förutsättningar för att göra ett bra jobb (12 %).

Det finns cirka 400 000 chefer på svensk arbetsmarknad i olika branscher, på olika nivåer och med olika ansvarsområden. Deras gemensamma nämnare är att de alla förväntas bidra till att utveckla både medarbetare och verksamhet för att nå resultat.

– Chefskapet är inte bara viktigt för verksamheters utveckling. Ett gott och hållbart ledarskap är bra för hela samhället. Att många väljer bort en karriär som chef på grund av bristande förutsättningar eller för att det tar för mycket tid från familjen är allvarligt, säger Andreas Miller, Ledarnas förbundsordförande.

I en alltmer kunskapsintensiv ekonomi är kompetensförsörjningen en av de största utmaningar som företag och organisationer står inför. Det gäller rekrytering av såväl chefer som medarbetare. I både privata företag och offentlig verksamhet riskerar kompetensbrist att hämma verksamhetsutvecklingen, vilket i förlängningen hotar konkurrenskraften i näringslivet och kvaliteten i välfärdens verksamheter. Sveriges kommuner och regioner (SKR) uppskattar till exempel att det behövs drygt 28 000 nya chefer inom vård och omsorg fram till år 2026 för att klara det ökande vårdbehovet.

– Men vem kommer att vilja och orka vara chef inom vården och omsorgen under de förutsättningar som råder idag? I vår undersökning ser vi att det är främst kvinnor i offentlig sektor (18 %) som svarat att det är bristen på organisatoriska förutsättningar som hindrar dem från att välja en högre chefsposition, säger Andreas Miller.

Att inte få tid för fritid och familj är ett annat skäl att tacka nej till mer utmanande chefsroller. Framför allt gäller det unga män i privat sektor där 35 procent av männen upp till 44 år säger sig tveka till att ta en högre chefsposition på grund av att det skulle inkräkta för mycket på familj och fritid.

– 26 procent av de här unga männen upplever också att deras yrkeskarriär blivit lidande av att de varit föräldralediga. Ledarna har länge förordat en föräldraförsäkring som är delad lika mellan föräldrarna. Det är ett steg på vägen för att förbättra möjligheten för både män och kvinnor att göra chefskarriär, avslutar Andreas Miller.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Ledarna. Syftet medundersökningen var att undersöka chefernas uppfattning kring jämställdhet. Antal svar var 1 470, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 49 procent.

För mer information

Carina Kit, pressekreterare
0732-61 88 62
carina.kit@ledarna.se 

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.