Fler nyheter
Pressmeddelande 6 december 2021

Fler chefer tar ansvar för hållbarhetsfrågorna – men uppdraget är ofta otydligt

Fler och fler chefer betraktar hållbarhetsfrågorna som en naturlig del i sitt vardagliga arbete. Det visar Sveriges chefsorganisation Ledarnas Hållbarhetsbarometer. I år svarade 1 331 chefer på undersökningen som tidigare genomförts 2012, 2014, 2020 och 2021. Hela 68 procent av cheferna svarade att hållbarhetsfrågorna är en del av arbetsuppgifterna. År 2014 var samma siffra endast 41 procent.

Av de chefer som säger sig ha ett uttalat ansvar för hållbarhet anser dock bara 10 procent att deras uppdrag är mycket tydligt. 2014 var samma siffra 15 procent. Hela 30 procent upplever uppdraget som ganska eller mycket otydligt.

– En förklaring skulle kunna vara att antalet organisationer med en hållbarhetsstrategi har ökat kraftigt de senaste åren och att många strategier är så nya att de inte hunnit definierats tydligt med nåbara och transparenta mål. Styrelser och ledningsgrupper behöver ta ett större ansvar för att sätta konkreta mål som cheferna kan ta med sig till medarbetarna, säger Andreas Miller, Ledarnas förbundsordförande.

Undersökningen visar också på att det finns ett kunskapsgap kopplat till hållbarhet. Cheferna ser ett ökat behov av kunskap inom områden som de inte ansvarar för idag. Inom till exempel livscykelanalyser, där enbart 14 procent av cheferna har det som ett ansvarsområde, önskar sig 27 procent mer kunskap. Jämför det med de cirka 60 procent av cheferna som idag ansvarar för att minska avfall och svinn men endast 19 procent uppger att de skulle behöva mer kunskap i ämnet.

– Vi vet att chefer både vill och kan påverka i den gröna omställningen. Därför är det mycket positivt att se hur cheferna vill ha och söker mer kunskap inom hållbarhetsområdet de ännu inte ansvarar för, säger Andreas Miller.

Slutligen undersöks vilka som är de viktigaste anledningarna till att den organisation man tillhör bör arbeta med hållbarhetsfrågor. Det alternativ som är vanligast förekommande hos cheferna är ”att attrahera och behålla personal” samt ”att stärka varumärket”.

– De flesta organisationer har insett att om de ska kunna rekrytera nya, och framför allt unga medarbetare, är ett aktivt hållbarhetsarbete viktigt. Därför är det också viktigt att de säkerställer att de gör jobbet och inte hamnar i någon form av greenwashing, säger Andreas Miller.

Fakta

  • 68 procent av cheferna anser att det ingår i deras uppdrag att arbeta med frågor rörande miljömässig och/eller social hållbarhet.
  • 44 procent av cheferna anser att det är tydligt vilka resultat de förväntas nå inom sina ansvarsområden avseende hållbar utveckling. (10 procent mycket tydligt och 34 procent ganska tydligt.)
  • 76 procent av cheferna anser att hållbarhetsarbete är viktigt för att attrahera och behålla personal.
  • 35 procent av cheferna anser att det är viktigt att arbeta med hållbarhet för det bidrar till att utveckla nya produkter och tjänster.
  • Av de chefer som säger sig ha ett uttalat ansvar för hållbarhet anser dock bara 10 procent att deras uppdrag är mycket tydligt.

Läs hela Hållbarhetsbarometern 2021

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.