Fler nyheter
Pressmeddelande 19 april 2023

Hur ser jämställdheten ut bland cheferna i Sverige?

I näringslivet är det fortfarande vanligare att chefen är en man. Och ju högre upp hierarkin man kommer desto mindre jämställt blir det. I offentlig sektor är däremot majoriteten av cheferna kvinnor. Det visar SCB:s statistik som Ledarna har sammanställt från år 2014 till det senast tillgängliga året 2021.

Andelen chefer som är kvinnor har ökat i alla branscher och sektorer, men totalt sett är männen i majoritet trots att kvinnor i snitt har både längre och högre utbildning.

– Det borde vara självklart att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och yrkesval. Alla ska bedömas utifrån sina egna förutsättningar och sin kompetens. Det är en rättighetsfråga som handlar om vem som kan och vill bli chef och hur vi får de mest lämpade att välja chefsyrket. Tyvärr måste vi konstatera att vi inte lever i en jämställd värld, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Mellan åren 2014 och 2021 visar alla Sveriges län på en positiv utveckling när det gäller andelen chefer som är kvinnor. För landet som helhet har det skett en ökning på 3,7 procentenheter från cirka 37,0 procent till 40,7 procent. Högst andel hittar vi i Gotlands län där siffran 2021 var 44,1 procent. Lägst andel har Jönköpings län med 35,6 procent. Men Jönköping har den näst högsta tillväxten, 5,7 procentenheter jämfört med 2014. Högsta tillväxten på andelen chefer som är kvinnor har Blekinge län med en tillväxt på 7,4 procentenheter sedan 2014.

– Det som krävs är att arbetsgivarna säkerställer en könsneutral och kompetensbaserad chefsrekrytering och att ledningen förstår affärsnyttan med ökad mångfald. Sen krävs det även att man utbildar ledningsgruppen i mångfald och jämställdhet. Näringslivet har inte råd att missa kompetensen hos drygt halva befolkningen, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.