Fler nyheter
Pressmeddelande 29 juni 2022

Ingen tid för återhämtning i sommar heller, chefen?

Just nu börjar många trappa ner inför en välförtjänt ledighet. Men hur ser det ut för Sveriges chefer? Ledarna, Sveriges chefsorganisation har undersökt det och ställt frågan till fler än 30 000 chefer på svensk arbetsmarknad. Det visar sig att var fjärde chef i landet upplever att de sällan eller aldrig har tid för återhämtning. Det är framför allt chefer inom offentlig sektor som saknar tid för återhämtning. I Sverige är det hela 31,5 procent av cheferna som inte får den återhämtning de så väl behöver.

När statistiken bryts ner på sektor, arbetsområde och kön börjar bilden bli oroande. I landets kommuner och regioner är det så många som var tredje chef som sällan eller aldrig har tid för återhämtning. Det är främst i de kvinnodominerade arbetsområdena, såsom äldreomsorg, socialt arbete samt hälso- och sjukvård, som sticker ut. Där är det mer än 37 procent av cheferna i riket som saknar tid för återhämtning. Vid en jämförelse mellan könen är andelen 10 procentenheter högre bland chefer som är kvinnor jämfört med chefer som är män – 34 jämfört med 24 procent.

– Politiken och arbetsgivaren måste börja prioritera och synliggöra chefers arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar i offentlig sektor. Ett hälsosamt ledarskap är avgörande för att utveckla, behålla och framför allt rekrytera kompetens till dessa samhällsviktiga verksamheter, säger Andreas Miller förbundsordförande Ledarna.

Previa, som systematiskt kartlägger chefers ohälsa, har tidigare publicerat rapporter som visat att antalet sjukdagar för psykosociala orsaker ökat kraftigt för chefer under senare år. Chefer, precis som andra medarbetare, behöver utrymme för återhämtning för att fungera fullt ut i sitt uppdrag. Stress blir skadlig när den inte följs av tillräcklig tid för återhämtning.

– Organisationen och de förutsättningar som cheferna arbetar under måste granskas. En viktig åtgärd är att minska antalet medarbetare i orimligt stora medarbetargrupper och synliggöra chefers arbetsmiljö och förebygg ohälsosam arbetsbelastning. Att kunna ha en längre sammanhållen ledighet för att återhämta sig är oerhört viktigt, inte bara för chefens välmående utan för hela verksamheten, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

För mer information kontakta Ledarnas pressjour på telefonnummer 08-598 99 333.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333 eller pressjour@ledarna.se.