Fler nyheter
Pressmeddelande 11 maj 2016

Kvinnor jobbar gratis 33 minuter om dagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna har sedan 2012 kartlagt hur jämställd chefsmarknaden är. En ny rapport visar att chefer som är kvinnor arbetar gratis 33 minuter om dagen. Färska siffror visar också hur fördelningen av vd:ar som är kvinnor fördelar sig – län för län.

Även om antalet chefer som är kvinnor ökar stadigt bekräftar statistiken att chefens chef är en man. Med hjälp av undersökningsföretaget Bisnode har Ledarna tittat på fördelningen av vd:ar runtom i landet. Vi har tittat på de 50 största företagen i varje län, vilket sammanlagt omfattar 1 050 företag.

I topp ligger Stockholms län, där har tio av de största 50 företagen en vd som är kvinna. Sämst ligger Jämtlands län, där enbart två har en kvinna som vd.

– För att öka jämställdheten bland Sveriges chefer krävs en utveckling och modernisering av chefsrollen i många företag och organisationer. Chefsuppdragen måste uppfattas som attraktiva av både kvinnor och män, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Tabell som visar antal företag med kvinna som vd – län för län.

Källa: Bisnode

Kvinnor som är chefer tjänar fortfarande mindre enligt Ledarnas lönestatistik för 2016. Gapet mellan könen motsvarar en skillnad om 3 362 kronor per månad.

Läs hela rapporten för ytterligare statistik och fakta

För mer information

Cecilia Malmström, pressekreterare, telefon 073-152 97 40.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.