Fler nyheter
Pressmeddelande 5 maj 2015

Noll förändring på toppen: Jämställt bland Sveriges chefer år 2031

Kvinnor på chefsposition ökar långsamt och de senaste tolv åren har andelen ökat med 10 procentenheter. Idag är drygt 35 procent av cheferna kvinnor. Men det dröjer till 2065 innan det finns lika många män som kvinnor bland vd:arna.

Det visar Sveriges chefsorganisation Ledarnas årliga Jämställdhetsbarometer som publiceras idag för tredje gången.

Det dröjer till år 2031 innan det finns lika många män som kvinnor på chefspositioner. Högst andel kvinnliga chefer i Sverige har Gotland (39 procent) medan Jönköping ligger i botten med 28 procent.

När det gäller de allra högsta positionerna i näringslivet ser det dystert ut – en jämställd vd-kår ligger ett halvsekel fram i tiden. År 2065 kommer det att finnas lika många kvinnor som män bland vd:arna i Sveriges 1 000 största bolag.

– Mansdominansen är fortsatt kompakt på de högsta chefspositionerna. För att fler kvinnor ska nå bortom glastaken behövs mer än förebilder och tydliga karriärvägar. Jämställdhetsarbetet i verksamheterna måste fortsätta parallellt med politiska reformer, som en mer individualiserad föräldraförsäkring och kvoteringslagstiftning, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Högst andel kvinnliga chefer finns på Gotland, i Uppsala och i Stockholm. Lägst är andelen i Jönköping. Ytterligare länsstatistik finns i rapporten.

Andel kvinnliga chefer i Sveriges 21 län (från högst till lägst)

Andel kvinnliga chefer i Sveriges 21 län (från högst till lägst)
     
  2013 (senaste siffrorna från SCB) Prognos för jämställd chefskår (år)
Gotland 38,60% 2027
Uppsala 38,00% 2043
Stockholm 37,80% 2030
Jämtland 37,60% 2038
Södermanland 36,70% 2033
Dalarna 35,90% 2028
Västerbotten 35,80% 2029
Gävleborg 35,70% 2031
Norrbotten 35,60% 2033
Skåne 35,50% 2028
Västernorrland 35,40% 2030
Blekinge 35,10% 2026
Halland 34,40% 2029
Värmland 34,20% 2029
Örebro 34,20% 2031
Västra Götaland 34,20% 2032
Kalmar 34,00% 2029
Östergötland 33,80% 2033
Västmanland 33,60% 2032
Kronoberg 32,30% 2030
Jönköping 28,40% 2039
     
Totalt 35,60% 2031
     

Källor:
   
Grundstatistik från SCB  
Prognos för jämställdhet beräknad av Ledarna  

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.