Fler nyheter
Pressmeddelande 5 oktober 2022

Ny rapport: Att vara chef och ledare i bygg- och anläggningsbranschen

Under avtalsrörelsen 2020 yrkade Sveriges chefsorganisation Ledarna att Byggföretagen och Ledarna partsgemensamt skulle göra gemensamma aktiviteter för att lyfta ledarskapet värde. Resultatet är rapporten Att vara chef och ledare i bygg- och anläggningsbranschen. Rapporten kartlägger hur chefer på alla nivåer inom bygg- och anläggningsbranschen upplever sin arbetssituation.

Enkäten har gjorts inom ramen för Ledarnas och Byggföretagens arbetsgrupp Hållbara chefer. Syftet med undersökningen var att undersöka hur chefer och ledare; på alla nivåer, inom bygg- och anläggningsbranschen upplever sin arbetssituation. Särskilt fokus har legat på balansen mellan krav och resurser i form av arbetsbelastning, arbetstid, nåbarhet, flexibilitet samt organisatoriskt stöd.

– Vi har fått in många svar som visar att chefer rekommenderar fler att söka sig till branschen då man upplever sitt jobb som både roligt och givande. Detta trots att det är en bransch med högt tempot, pressade byggtider samt hög arbetsbelastning, säger Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna, som ansvarade för arbetet tillsammans med Byggföretagen.

Nästan 2 000 chefer och ledare besvarade enkäten och där konstateras bland annat att:

  • Drygt 8 av 10 chefer/arbetsledare har arbetat minst 10 år i branschen.
  • Nästan 9 av 10 chefer/arbetsledare upplever sitt arbete som meningsfullt.
  • 8 av 10 chefer/arbetsledare skulle rekommendera andra att söka sig till branschen.
  • Hälften av cheferna/arbetsledarna saknar möjlighet till återhämtning efter arbetsintensiva perioder.

Rapport: Att vara chef och ledare i bygg- och anläggningsbranschen

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.