Fler nyheter
Pressmeddelande 30 juni 2017

Ny undersökning: Framtidens ledarskap finns i Skandinavien

En undersökning som genomförts bland chefer i Sverige, Norge och Danmark visar att det finns gemensamma drag för ett skandinaviskt ledarskap. Sveriges chefsorganisation Ledarna menar att det skandinaviska ledarskapet är vägledande för vad som krävs av chefer på en arbetsmarknad i ständig förändring.

Det skandinaviska ledarskapet utmärker sig genom att i hög grad involvera medarbetaren i beslutsprocessen, kort avstånd mellan ledare och medarbetare, och frihet under ansvar.

– Stram hierarki fungerar inte längre som ledarskapsstil, säger Annika Elias, ordförande Ledarna. Det gäller att motivera, skapa engagemang och få människor att samarbeta, och detta står det individnära, skandinaviska ledarskapet för.

Få skillnader mellan länderna

De värderingar och sätt att utöva ledarskap som skiljer länderna är snarast nyanser än större skillnader. Exempelvis präglas det danska ledarskapet i större grad av ett delegerande ledarskap där det ställs höga krav på medarbetarna att vara självständiga. Det norska ledarskapet präglas till högre grad av trivsel och arbetsglädje, och det svenska ledarskapet är av mer coachande karaktär.

Utmaningar med det skandinaviska ledarskapet

Det skandinaviska ledarskapet för med sig utmaningar också. Chefen ska vara effektiv, flexibel och samtidigt involvera medarbetarna i beslutsprocessen, vilket kan vara tidskrävande. En annan utmaning för chefen är den avsaknad av ramar och struktur som en icke-hierarkisk organisation kan medföra.

– Det är viktigt att chefen är tydlig så att det skapas en trygg och utvecklande miljö även för medarbetare som upplever stress i samband med krav på eget ansvar och självständighet, säger Annika Elias.

Läs hela undersökningen

Skandinaviskt ledarskap – undersökning bland chefer i Danmark, Norge och Sverige

Scandinavian leadership – A survey of leaders/managers in Denmark, Norway and Sweden (English version)

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av strategi- och analysföretaget Ipsos i Sverige, Norge och Danmark bland 1 559 chefer och ledare. Samtliga är medlemmar i respektive lands fackförbund. Frågorna berör värderingar gällande ledarskapsstilar och egenskaper för framgångsrika ledare i respektive land. De berör också uppfattningar om hur olika faktorer präglar den organisation där respektive respondent är chef/ledare.

För mer information

Cecilia Malmström, pressekreterare, 073-152 97 40

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.