Fler nyheter
Pressmeddelande 14 juli 2020

Otydligt uppdrag bromsar hållbar utveckling

Trots att hållbarhet är mer i fokus än någonsin tappar Sveriges chefer farten i arbetet. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att massor av orealiserad potential går förlorad. Jämfört med 2014 är det betydligt färre chefer som upplever att deras hållbarhetsuppdrag är tydligt.

Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt. Det är en signifikant minskning jämfört med 2014 då nästan sex av tio såg sitt hållbarhetsuppdrag som tydligt.

Sveriges chefsorganisation Ledarna har låtit Novus undersöka 3 000 chefers inställning till sitt hållbarhetsarbete. En liknande undersökning gjordes år 2014.

Omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle görs varje dag i såväl de stora som små besluten. I det arbetet vilar ofta ett stort ansvar på cheferna som ska påverka verksamheternas strategiska inriktning. Dels genom planering och arbetsledning i det vardagliga arbetet, dels genom att stötta innovation och utveckling.

– Trycket på att ställa om verksamheter till att bli mer hållbara ökar ständigt och särskilt nu under coronapandemin då kraven på en grön omstart kommer från allt fler håll. Då är det beklagligt att chefernas uppdrag blir alltmer otydligt. Det krävs konkreta mål som cheferna kan ta med sig till medarbetarna, säger Andreas Miller, förbundsordförande i Ledarna.

Den nödvändiga omställningen till ett mer hållbart samhälle har hamnat i blixtbelysning i och med pandemin och det arbetet måste fortsätta. Chefer och ledare spelar en avgörande roll för att få kraft i omställningen. Undersökningen visar att engagemanget för hållbarhet är mycket högt bland cheferna, men det finns hinder.

– Trots att det finns ett högt engagemang hos cheferna upplever var femte chef att de saknar mandat att genomföra hållbarhetsstrategin. När hållbarhetsuppdraget är otydligt och det allt för ofta saknas konkreta mål riskerar omställningen att bromsa in, säger Andreas Miller, förbundsordförande i Ledarna.

Fakta

  • 2 av 3 chefer uppger att det ingår i deras roll att arbeta med frågor rörande hållbar utveckling.
  • 60 procent av chefernas ledningsgrupper driver på i frågan om hållbarhet i organisationen.
  • 85 procent av cheferna menar att betydelsen av hållbarhetsfrågor kommer att öka under de närmaste fem åren.
  • Bara fyra av tio chefer uppfattar att deras hållbarhetsuppdrag är tydligt. Det är en signifikant minskning jämfört med 2014 då nästan sex av tio såg sitt hållbarhetsuppdrag som tydligt.
  • Nästan 20 procent upplever att de inte har mandat att genomföra strategin i sin organisation.
  • Nästan sju av tio anser att de behöver mer kunskap om hållbarhetsfrågorna.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Ledarna. Syftet medundersökningen var att undersöka chefernasuppfattning kring hållbarhetsfrågor. Antal svar var 1 480, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 48 procent.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.