Fler nyheter
Pressmeddelande 14 mars 2013

Pär Eriksson är Årets Ledarutvecklare 2013

Pär Eriksson, kommundirektör för Eskilstuna kommun har under kvällen utsetts till Årets Ledarutvecklare 2013 av Sveriges chefsorganisation Ledarna på Chefgalan i Stockholm.

Han får priset för att med långsiktigt perspektiv ha skapat förutsättningar för utveckling och framtidstro i Eskilstuna kommun.

Eskilstuna kommun består av 16 förvaltningar, nio helägda bolag samt sex delägda bolag. Antalet anställda i kommunen är 8 200 medarbetare. Pär har på ett målmedvetet och kreativt arbetssätt fått ledare och medarbetare att växa genom att lyfta deras egna prestationer. Satsningen har tagit kommunen framåt mot en modern kunskapsorganisation.

– Pär Eriksson är en modern ledare. Han nöjer sig inte med ett traditionellt chefskap och att utbilda kommunens chefer i ledarskap. Han ger medarbetarna möjlighet att utveckla och bära med sig ett egna ledarskap. Det kräver modiga chefer och medarbetare som vågar axla ansvar, men det skapar ett självdriv som ger stora effekter i verksamhetens resultat, säger Monica Berling, chef för PR och opinion, Ledarna.

Pär Eriksson är en visionär och målet är att Eskilstuna kommun ska bli en av Sveriges bästa arbetsgivare. För att nå målet arbetar han med ett jämställdhetsfokus. Från att ha haft en majoritet av män och äldre bland de anställda präglas organisationen i dag av en större mångfald, av yngre och kvinnor.

– Det är här ett stort erkännande inte bara för mig utan framförallt min uppdragsgivare Eskilstuna kommun. Vi har under resans gång själva sett resultaten av satsningen och det känns fantastiskt att vi som jobbar för kommunens framtid blir uppmärksammade genom priset, säger Pär Eriksson.

Priset Årets Ledarutvecklare är ett av sammanlagt sex pris som delas ut på Chefgalan, tidigare Kompetensgalan, som grundades av tidningen Chef 2003.

Syftet med Ledarnas pris till Årets Ledarutvecklare är att belöna personer som på ett föredömligt sätt utvecklat ledare, förbättrat deras förutsättningar att utöva ledarskap och på så sätt bidragit till att föra ledarskapet i Sverige framåt.

Kriterierna för Ledarutvecklarpriset är:

  • Pristagaren har verkat för att förbättra ledarskapet inom en organisation/företag eller i Sverige i stort.
  • Pristagaren drivs av en övertygelse och framtidssyn om det goda ledarskapet.
  • Pristagaren har åstadkommit en förändring i ledarskapet genom medvetet arbete och kompetensutvecklingsinsatser.
  • Pristagaren har jobbat för att röja hinder och ge chefer goda förutsättningar att utöva sin ledarroll på ett framgångsrikt sätt. 

Juryn för priset Årets Ledarutvecklare har bestått av:

  • Karin Francke, HR-strateg, Stockholms stad (ordf)
  • Åsa Bergman, vd, Sweco Sverige
  • Monica Berling, chef PR och opinion, Ledarna, Sveriges chefsorganisation
  • Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna
  • Sophie Linghag, ekonomie doktor, KTH
  • Lena Rökaas, Chief Operating Officer, Swedavia