Fler nyheter
Pressmeddelande 12 mars 2014

Peter Grönberg är Årets Ledarutvecklare 2014

Peter Grönberg, Vice President, Volvo Group Telematics & Wirelesscar har under kvällen utsetts till Årets Ledarutvecklare 2014 av Sveriges chefsorganisation Ledarna på Chefgalan i Stockholm.

Han får priset för att han är en varm ledare som format ett ledarskap som innebär snabb förändring med långsiktigt perspektiv. Han vurmar för mätning av utveckling, vilket gör det lättare att spåra ohälsa. Peter Grönbergs arbete har förbättrat resultatet på alla plan i en global konkurrensutsatt verksamhet.

– Ledarskap är motorn i all förändring. Årets ledarutvecklare skapar tillit genom engagemang i sin ledningsgrupp och utvecklar på så sätt ledarskapet i sin organisation, säger Annika Elias, jurymedlem och ordförande i Ledarna.

Peter Grönbergs ledarskapsvision är integritet och uthållighet.

– Att investera i öppenhet och tillit och arbeta för en jämlik grupp är framgångsfaktorer för välfungerande ledningsgrupper, säger Peter Grönberg.

Priset Årets Ledarutvecklare är ett av sammanlagt sex pris som delas ut på Chefgalan som grundades av tidningen Chef 2003. Syftet med Ledarnas pris till Årets Ledarutvecklare är att belöna personer som på ett föredömligt sätt utvecklat ledare, förbättrat deras förutsättningar att utöva ledarskap och på så sätt bidragit till att föra ledarskapet i Sverige framåt.

Kriterierna för Ledarutvecklarpriset är:

 • Pristagaren har verkat för att förbättra ledarskapet inom en organisation/företag eller i Sverige i stort.
 • Pristagaren drivs av en övertygelse och framtidssyn om det goda ledarskapet.
 • Pristagaren har åstadkommit en förändring i ledarskapet genom medvetet arbete och kompetensutvecklingsinsatser.
 • Pristagaren har jobbat för att röja hinder och ge chefer goda förutsättningar att utöva sin ledarroll på ett framgångsrikt sätt.

Juryn för priset Årets Ledarutvecklare har bestått av:

 • Karin Francke, HR-strateg, Stockholms stad (ordf)
 • Annika Elias, ordförande, Sveriges chefsorganisation Ledarna
 • Pär Eriksson, kommundirektör, Eskilstuna kommun
 • Monica Berling, kommunikationschef, Elektriska Installatörsorganisationen
 • Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna
 • Sophie Linghag, ekonomie doktor, KTH
 • Lena Rökaas, Chief Operating Officer, Swedavia

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 99 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.