Fler nyheter
Pressmeddelande 10 januari 2023

Så var chefsåret 2022

När Sveriges chefsorganisation Ledarna sammanställer årets ärenden hamnar frågor om lön och anställningar i topp. Redan i september började ärenden om arbetsbrist komma in.

Med över 95 000 medlemmar bistår organisationen löpande chefer med stöd och hjälp. Därför kan Ledarna tidigt se samhällsförändringar.

– Vi befinner oss i osäkra tider vilket speglar sig i de frågor vi hjälper våra medlemmar med. Nedskärningar började synas under hösten, vilket i nästa steg kan innebära att chefsroller försvinner. Vi stöttar våra medlemmar i den processen, men tyvärr ser inte läget ut att bli ljusare utan snarare tvärtom, säger Ida Wanngård, chef för Ledarnas chefsrådgivning.

För Ledarna handlar det om att kontinuerligt stötta Sveriges chefer med rådgivning i ärenden som är viktiga för dem – både i rollen som chef och som anställd. På ett år hanteras drygt 12 000 ärenden.

– En stor del av vår rådgivning och coachning har rört chefens roll i en föränderlig tid. De senaste åren har handlat mycket om pandemins effekter och omställningar till en hybrid värld, och därmed om organisatoriska förändringar. Allt sammantaget ställs höga krav på ledarskap och många chefer upplever dessutom sin första lågkonjunktur, säger Ida Wanngård, chef för Ledarnas chefsrådgivning.

Topp 5 ärenden Ledarnas chefsrådgivning 2022

  1. Lönestatistik
  2. Frågor om avtal och anställning
  3. Arbetsbrist
  4. Ersättningsfrågor
  5. Brist på stöd från överordnad

Källa: Ledarnas chefsrådgivning, 12 275 ärenden, 1 januari till 19 december 2022.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 98 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.