Fler nyheter
Pressmeddelande 25 oktober 2022

Så vill fack och arbetsgivare tillsammans förbättra chefers och tjänstemäns arbetsmiljö

Under den europiska arbetsmiljöveckan lanserar Ledarna tillsammans med Byggföretagen, Sveriges Ingenjörer och Unionen en gemensam satsning för att förbättra chefers och tjänstemäns arbetsmiljö. Målet är att genom ett dialogverktyg stödja samtal om den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser runt om i landet.

Att arbeta med förbyggande arbetsmiljöarbete har stor positiva effekter. Inom byggsektorn är man van att arbeta med den fysiska arbetsmiljön på byggena. Men lika viktig är den psykosociala arbetsmiljön – hur människor trivs med sina arbetskamrater, hur meningsfullt arbetet upplevs och hur stort inflytande man upplevs ha.

– Alltför ofta ser vi att chefens egen arbetsmiljö tappas bort i arbetet med arbetsplatsens arbetsmiljö. Vi vet att om cheferna har en god arbetsmiljö ökar förutsättningarna för en god arbetsmiljö för alla. Vi välkomnar det nya dialogverktyget för det kommer att leda till ökad kunskap om ett bra arbetsmiljöarbete för chefers och tjänstemäns arbetsmiljö, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Lanseringen av utbildningsmaterialet från Byggföretagen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer Unionen och sker under den europeiska arbetsmiljöveckan som startar den 24 oktober.

Till dialogverktyget

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.