Fler nyheter
Pressmeddelande 10 maj 2017

Skilda världar i ungas attityder om jämställdhet – Ledarnas jämställdhetsrapport 2017

Arbetsmarknaden kommer inte att bli mer jämställd med nästa generation. Chefsorganisationen Ledarna har till sin jämställdhetsrapport 2017 undersökt attityderna till lön, kön och karriär hos millenniegenerationen. Bland männen tror sex av tio att kvinnor och män har samma möjligheter till karriär, medan endast tre av tio kvinnor tror det. Utan aktiva åtgärder får kvinnor fortsätta drömma om höga chefsposter och jämställda löner i decennier.

Glastaket över arbetsmarknaden ligger kvar lika tätt som tidigare. Årets kartläggning från Ledarna visar att kvinnor som är chefer jobbar gratis 58 minuter per dag och tjänar 6 500 kronor mindre i månaden jämfört med män på samma nivå, i samma yrke, med samma utbildning. På de högsta posterna finns bara 16 procent kvinnor, i hela chefskåren är siffran 37 procent.

När Ledarna debatterat tydliga förslag för att påverka det negativa läget menar motståndare att det kommer att lösa sig med tiden. Ledarna kan visa att detta inte stämmer.

Män och kvinnor i olika världar

Tillsammans med strategi- och analysföretaget Ipsos har Ledarna kartlagt attityder kring kön, lön och karriär i den så kallade millenniegenerationen. Exemplen är många, men sammantaget visar undersökningen att bilden av verkligheten skiljer sig starkt mellan könen. Bland männen tror sex av tio att män och kvinnor har samma förutsättningar för karriär mot tre av tio av kvinnorna.

Rörande lön tror sju män av tio att kvinnor och män får lika lön för motsvarande arbete på den egna arbetsplatsen, medan endast hälften av kvinnorna tror detta. Sex av tio kvinnor anser att män och kvinnor möter olika villkor i förhandlingar som förklarar löneskillnaderna, medan endast fyra av tio män tror att det är en förklaring till att kvinnor som är chefer tjänar mindre än män.

Millennials är dock jämbördigt optimistiska – sju av tio tror att jämställdheten på den svenska arbetsmarknaden kommer att öka under de närmsta tio åren.

Framgången för jämställdhet uteblir

Kommer inte den starka övertygelsen om vikten av jämställdhet att göra skillnad? En majoritet, 58 procent, av kvinnorna säger att möjligheten för kvinnor och män att ha samma möjligheter att göra karriär är en fråga som engagerar dem, medan det är en minoritet, 38 procent, av männen som känner engagemang inför jämställdhet på arbetsmarknaden. Sannolikheten för att några större förändringar i positiv riktning kommer att ske utan aktiv påverkan är små, snarare riskerar jämställdheten att stagnera eller gå bakåt.

Läs hela rapporten för ytterligare statistik och fakta: Tiden går – attityder består

Om rapporten

Kartläggningen av löner och arbetstid i Ledarnas sjätte jämställdhetsrapport, Tiden går – attityder består, baseras på siffror från Statistiska Centralbyrån. Statistik som visar antalet kvinnor som är vd per län kommer från analysföretaget Bisnode.

Attitydundersökningen om kön, lön och karriär genomfördes av strategi- och analysföretaget Ipsos bland ett representativt urval svenskar födda 1986 till 1997 (i rapporten refererade till som millennials). Totalt genomfördes 1 137 intervjuer online via en slumpmässigt rekryterad panel. Fältarbetet genomfördes under perioden 9-24 januari 2017.

För mer information

Cecilia Malmström, pressekreterare, 073-152 97 40

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333 eller pressjour@ledarna.se.