Fler nyheter
Pressmeddelande 23 juni 2021

Sverige tappar fart i jämställdhetsarbetet

Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller jämställdhet. Men en färsk Novusundersökning som Sveriges chefsorganisation Ledarna låtit göra visar oroande tecken på att det arbetet nu verkar tappa fart. Cheferna upplever att jämställdhetsarbetet prioriteras lägre idag än för fem år sedan och var femte chef svarar att jämställdhetsarbetet inte längre är en prioriterad fråga på arbetsplatsen.
Jämställdhetsarbetet prioriteras lägre idag än för fem år sedan.

– Jämställdhet är en rättvisefråga, det handlar om att ta vara på alla talanger för att göra verksamheter och företag konkurrenskraftiga. Vår undersökning tyder på att jämställdhetsarbetet på svenska arbetsplatser tappat fart, säger Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.

Undersökningen visar att cheferna upplever att jämställdhetsarbetet prioriteras lägre i verksamheten nu jämfört med för fem år sedan. Var femte chef (21%) svarar att jämställdhet mellan könen inte är en viktig fråga på deras arbetsplats. Ledarna har undersökt frågan i tio år och jämfört med 2016 är det en försämring med fyra procentenheter.

– Vi ser också att andelen chefer som svarar att de upplever att det bedrivs ett aktivt arbete för jämställdhet på arbetsplatsen har minskat mellan 2016 och 2021, från 76 procent till 65 procent. Dessutom har andelen chefer som svarar att de personligen erbjudits någon form av utbildning i jämställdhet nästan har halverats, från 10 procent år 2016 till bara 6 procent år 2021. Resultaten kan tyda på att många tycker att vi redan är i mål, det är inget gott tecken, säger Andreas Miller.

Det finns ändå positiva signaler som inger hopp i undersökningen. Allt fler chefer ser jämställdhet som ett personligt ansvar som man arbetar med i vardagen – 70 procent svarade så i årets undersökning, jämfört med 55 procent år 2016 och bara 37 procent år 2011. Lägg därtill att 77 procent av cheferna hävdar att de tillämpar kompetensbaserad rekrytering.

– Det är de goda nyheterna. Men det hack vi ser i kurvan får inte bli bestående, vi måste driva på för en ökad jämställdhet. Enligt stiftelsen Allbright har andelen kvinnor i storbolagens ledningsgrupper legat mer eller mindre konstant runt 25 procent de senaste fem åren. Om utvecklingen fortsätter i samma låga hastighet kommer svenska storbolag vara sämst i Norden inom två år enligt Allbright. Det duger inte, vi måste öka farten för ett jämställt arbetsliv – vi är långt ifrån färdiga, avslutar Andreas Miller.

Fakta:

  • 21 % av cheferna upplever att jämställdhet mellan könen inte är en viktig fråga på deras arbetsplats, det är fler jämfört med 2016 då andelen var 17 %.
  • Bara 6 % av cheferna har erbjudits någon form av utbildning i jämställdhet. Det är nästan en halvering jämfört med 2016 då antalet var 10 %.
  • 67 % upplever att kulturen är jämställd och inkluderande.
  • 65 % upplever att lönesättningen är jämställd
  • 64 % upplever att man har en jämställd rekrytering
  • 70 % av cheferna ser dock jämställdhet som ett personligt ansvar som de arbetar med i vardagen, det är fler än 2016 då 55 % svarade ja och i 2011 då siffran var 37 % .
  • 77 % av cheferna tillämpar kompetensbaserad rekrytering.
  • 9 % upplever att en sexistisk jargong tolereras.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Ledarna. Syftet med undersökningen var att undersöka chefernas uppfattning kring jämställdhet. Antal svar var 1 470, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 49 procent.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.