Fler nyheter
Pressmeddelande 11 mars 2021

Sveriges chefer har slutat rekrytera på magkänsla

Färre chefer använder magkänslan när de rekryterar nya medarbetare, enligt en färsk Novusundersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna. Jämfört med 2014 har andelen chefer som rekryterar efter magkänsla minskat från 33 till 20 procent. I stället använder de strukturerade intervjuer, vilket är mer rättvist och i linje med forskningen.

Strukturerade intervjuer säkerställer att kompetensen står i fokus, vilket ger en mer rättvis bedömning. Det bidrar också till ökad mångfald.

Ledarna ställer löpande frågor om karriär och rekrytering och frågan ställdes senast 2014.

– Det är bra och viktigt att utvecklingen går åt detta håll, då strukturerade intervjuer är något som stöds av forskning. Strukturerade intervjuer är mer rättvisa, då alla får samma frågor och samma förutsättningar att lyfta den kompetens som är av betydelse för tjänsten. Magkänslan är ju bara en subjektiv upplevelse för stunden, säger Nils Hallén, rekryteringsexpert på Ledarna.

Undersökningen visar även att 12 procent av cheferna alltid använder tester vid rekrytering. Det kan röra sig om exempelvis personlighetstester, logiska tester eller dylikt. Det är en dubblering jämfört med 2014. Nils Hallén menar att det är en trend som bara kommer fortsätta:

– Vi märker av ett förändrat beteende. Fler upptäcker nyttan med tester samtidigt som priset på tester sjunker vilket gör dem mer överkomliga. Den rådande pandemin har också ställt om rekryteringen till att bli helt digital. Kanske de fysiska intervjuerna i princip uteblir och ersätts av tester och digitala möten även efter corona?

Ledarna frågar årligen cheferna om de kommer byta arbetsgivare de närmaste åren. 2020 uppgav 65 procent att de vill stanna hos sin arbetsgivare, jämfört med 63 procent 2019. Pandemin har alltså inte fått fler att vilja stanna på sin nuvarande arbetsplats.

– Vi ser inga kraftiga skillnader i resultatet jämfört med 2019. 12 procent vill gärna byta arbetsgivare inom samma bransch, medan 15 procent gärna vill byta bransch. Det är exakt samma siffror som året innan. Enbart 2 procent kan tänka sig att flytta utomlands, vilket också är i nivå med 2019, säger Nils Hallén.

Undersökningen visar också att fler chefer söker information om potentiella medarbetare via Linkedin (46 procent) jämfört med att googla (39 procent). 59 procent av cheferna har idag ett digitalt cv.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus mellan 15 december 2020 och 4 januari 2021. 1 621 chefer deltog, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 53 procent.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 99 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.