Fler nyheter
Rapport 14 januari 2020

Att vara chef – chefers utmaningar och arbetssituation 2019

Nästan nio av tio chefer upplever att arbetet nästan alltid känns meningsfullt och en större andel chefer, i jämförelse med år 2015, känner sig nöjda med det arbete de utför. Det framkommer i undersökningen Att vara chef som genomfördes 2019.
Sex av tio chefer rekommenderar andra att satsa på chefsyrket.

Rapporten visar även att sex av tio chefer gärna skulle rekommendera andra att satsa på chefsyrket.

Rapport: Att vara chef – chefers utmaningar och arbetssituation 2019

Med chefsyrket följer också många utmaningar. Sedan 2007 har andelen chefer som upplever sig ha den handlingsfrihet och de befogenheter de behöver för att utveckla verksamheten stadigt minskat, från 83 till 73 procent. Och så få som tre av tio chefer uppger att de har tillräcklig tid för att utveckla verksamhet och medarbetare.

Ledarna arbetar för att chefer ska ha rimliga organisatoriska förutsättningar för att hantera alla delar i chefsuppdragen. Chefens uppdrag behöver vara begripligt, hanterbart och meningsfullt för att chefer ska kunna hålla över tid.

Tips! Stäm av dina förutsättningar som chef med hjälp av Chefskompassen.

Om rapporten

Att vara chef beskriver hur chefer upplever sin arbetssituation. Ledarna genomför återkommande undersökningar som är ett av flera sätt att säkerställa aktuell kunskap om chefer och deras vardag samt för att följa förändringar över tid.

Under 2019 genomförde Novus på uppdrag av Ledarna en undersökning som syftar till att kartlägga chefers upplevelse av sin arbetssituation och organisatoriska förutsättningar för att hantera chefsuppdragen. 2 269 chefer svarade på frågorna. Denna rapport är en uppföljning av rapporten Att vara chef från 2015.