Fler nyheter
Rapport 2 juli 2019

Framtidens ledarskap: Om företags utmaningar

Stora som små, globala eller nationella – tjänsteföretagen står inför samma utmaningar och är eniga om vilket ledarskap som krävs för framtiden. Ett ledarskap med stark betoning på relationer, chefen ska vara bäst på teamet och på människan.
Framtidens ledarskap fokuserar på relationer.

Framtidens ledarskap: Om företags utmaningar och tankar om framtidens ledarskap

Ett fungerande ledarskap som lever och utvecklas med sin samtid är en konkurrensfördel för företagen. De stora utmaningar företagen står i och inför handlar både om hur den digitala transformationen påverkar verksamheten, och om hur företagen ska kunna attrahera den kompetens de så väl behöver.

Rapporten beskriver utmaningarna och det ledarskap företagen menar krävs för att hantera dessa. I rapporten får du ta del av intervjuer med både forskare och representanter för olika företag.

Om rapporten

Den här rapporten är resultatet av ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Ledarna och Almega. Här beskrivs företagens utmaningar och vikten av ett ledarskap som betonar relationer.