Fler nyheter
Rapport 6 december 2021

Hållbarhetsbarometer 2021

I samarbete med Novus har Ledarna undersökt Sveriges chefers uppfattning i hållbarhetsfrågor.

Sveriges chefer har en unik position i omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle – genom att vara med och påverka sina verksamheters strategiska inriktning på längre sikt, genom planering och arbetsledning i det vardagliga arbetet samt genom att verka för och understödja innovation och utveckling.

Rapport: Hållbarhetsbarometer 2021

Fakta ur rapporten

  • 68 procent av cheferna anser att det ingår i deras uppdrag att arbeta med frågor rörande miljömässig och/eller social hållbarhet.
  • 44 procent av cheferna anser att det är tydligt vilka resultat de förväntas nå inom deras ansvarsområden avseende hållbar utveckling. (10 procent mycket tydligt och 34 procent ganska tydligt.)
  • 76 procent av cheferna anser att hållbarhetsarbete är viktigt för att attrahera och behålla personal.
  • 35 procent av cheferna anser att det är viktigt att arbeta med hållbarhet för det bidrartill att utveckla nya produkter och tjänster.
  • Av de chefer som säger sig ha ett uttalat ansvar för hållbarhet anser dock bara 10 procent att deras uppdrag är mycket tydligt.