Fler nyheter
Rapport 18 september 2023

Jämställdhetsbarometer 2023

Allt fler chefer i Sverige tar ansvar för jämställdhet på arbetsplatsen. Det visar Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2023.

Andelen chefer som arbetar med jämställdhetsfrågor har utvecklats positivt sedan 2011. 2023 var det sju av tio chefer som svarade att de jobbar för att främja jämställdhet, 2011 var samma siffra knappt fyra av tio chefer.

Rapport: Jämställdhetsbarometer 2023

Undersökningen visar att:

  • 73 procent upplever att kulturen är jämställd och inkluderande
  • 68 procent upplever att jämställd lönesättning tillämpas
  • 67 procent upplever att man har en jämställd rekrytering
  • 73 procent av cheferna ser jämställdhet som ett personligt ansvar som de arbetar med i vardagen
  • 80 procent av cheferna tillämpar kompetensbaserad rekrytering

Om Jämställdhetsbarometern

Ledarna har 2023 undersökt chefernas uppfattning kring jämställdhetsarbetet i en undersökning i samarbete med Novus. Detta är en uppföljande mätning och i rapporten finns jämförande siffror från 2011, 2016 och 2021. Undersökningen genomfördes under perioden 24 april till 10 maj 2023 och besvarades av 1 480 respondenter, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 36 procent.