Fler nyheter
Rapport 25 november 2020

Lönlöst att få det att fungera? Låt chefen vara chef!

Chefer i kvinnodominerade arbetsområden har sämre förutsättningar att göra sitt jobb än chefer i mansdominerade områden. Cheferna har dessutom arbetsuppgifter som de inte skulle behöva utföra om verksamheten var bättre organiserad och hade bättre stödfunktioner.

60 procent av cheferna som är verksamma inom exempelvis vård och omsorg har idag så kallade illegitima arbetsuppgifter. Det kan handla om allt från att laga sängar, fixa krånglande datorer och skrivare, till att administrera onödig information.

Rapport: Lönlöst att få det att fungera?

Webbinarium med rapportsläpp och panelsamtal. Välkommen att titta i efterhand.

Rapporten undersöker hur vanligt förekommande illegitima arbetsuppgifter är bland chefer och om förekomsten skiljer sig åt mellan arbetsområden, beroende på om de flesta chefer som jobbar där är män eller kvinnor eller om det är ungefär lika vanligt med chefer av båda kön.

Rapporten undersöker också skillnader i omfattning av stora medarbetargrupper mellan olika arbetsområden, beroende på om de flesta chefer som jobbar där är män eller kvinnor, eller om könsfördelningen är jämn. I detta avseende bygger rapporten vidare på skriften Lönlöst att ta ansvar? från 2019.