Fler nyheter
Rapport 4 juli 2017

Ge kvinnor chansen på arbetsmarknaden och männen i hemmet

Föräldraförsäkringen, som den används i praktiken, bidrar till att konservera ojämställda karriärmöjligheter och chefsstrukturer.

Föräldraförsäkringsutredningen bör resultera i att föräldraförsäkringen ändras till att i grunden delas lika mellan föräldrarna utan att dagar kan överlåtas. Det skulle innebära att ett skattefinansierat stöd, som idag i praktiken bygger såväl murar som tak för kvinnor på arbetsmarknaden, inte längre vidmakthålls.

Ge kvinnor chansen på arbetsmarknaden och männen i hemmet – dags att individualisera föräldraförsäkringen