Fler nyheter
Rapport 7 maj 2014

Stängda dörrar till de högsta chefsnivåerna

Om jämställdhetsutvecklingen fortsätter i samma takt kommer lika många kvinnor som män att vara chefer 2031.

En färsk kartläggning från affärsinformationsföretaget Bisnode visar att i de största bolagen är 9 av 10 vd:ar män. Utvecklingen går långsammare på de högsta chefsposterna – står sig trenden dröjer det ända till 2065 innan Sverige har lika många kvinnor som män på vd-nivå, visar jämställdhetsbarometern 2014 från Ledarna.

Jämställdhetsbarometer 2014: Stängda dörrar till de högsta chefsnivåerna