Fler nyheter
Rapport 23 juni 2021

Rapport jämställdhet 2021

Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller jämställdhet. Men en färsk Novusundersökning som Ledarna låtit göra visar oroande tecken på att arbetet nu verkar tappa fart.
Jämställdhetsarbetet prioriteras lägre idag än för fem år sedan.

Cheferna upplever att jämställdhetsarbetet prioriteras lägre idag än för fem år sedan och var femte chef svarar att jämställdhetsarbetet inte längre är en prioriterad fråga på arbetsplatsen.

Rapport: Jämställdhetsbarometer 2021 

Undersökningen visar att:

  • 21 % av cheferna upplever att jämställdhet mellan könen inte är en viktig fråga på deras arbetsplats, det är fler jämfört med 2016 då andelen var 17 %.
  • Bara 6 % av cheferna har erbjudits någon form av utbildning i jämställdhet. Det är nästan en halvering jämfört med 2016 då antalet var 10 %.
  • 67 % upplever att kulturen är jämställd och inkluderande.
  • 65 % upplever att lönesättningen är jämställd
  • 64 % upplever att man har en jämställd rekrytering
  • 70 % av cheferna ser dock jämställdhet som ett personligt ansvar som de arbetar med i vardagen, det är fler än 2016 då 55 % svarade ja och i 2011 då siffran var 37 % .
  • 77 % av cheferna tillämpar kompetensbaserad rekrytering.
  • 9 % upplever att en sexistisk jargong tolereras.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Ledarna. Syftet med undersökningen var att undersöka chefernas uppfattning kring jämställdhet. Antal svar var 1 470, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 49 procent.