Fler nyheter
Rapport 26 juni 2017

Rapport skandinaviskt ledarskap

Det finns gemensamma drag för ett skandinaviskt ledarskap, visar denna undersökning som genomförts bland 1 559 chefer i Sverige, Norge och Danmark.

Mycket pekar på att det skandinaviska ledarskapet redan står för mycket av det ledarskap som en arbetsmarknad i ständig förändring kommer att kräva.

Men det finns även utmaningar, som risken för tröghet i beslutsprocesserna.

Skandinaviskt ledarskap – undersökning bland chefer i Danmark, Norge och Sverige

Scandinavian leadership – A survey of leaders/managers in Denmark, Norway and Sweden (English version)

Ledarnas Annika Elias i DI: Så tänker svenska chefer