Fler nyheter
Remissvar 26 februari 2019

Yttrande: Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

(Ds 2018:40) A2018/01812/ARM: Ledarna tillstyrker förslaget.

Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, med fler än 93 000 medlemmar och är den första organisation i Sverige som bildades av chefer för chefer. Detta skedde år 1905. Grundidén är lika giltig nu som då: chefer hjälper chefer till framgång.

Hos oss får chefer stöd både i rollen som chef och som anställd – ett dubbelt perspektiv som bara Ledarna erbjuder. Vi stärker den enskilde chefen genom att utgå från individuella behov och önskemål. Vi gör chefer säkrare och mer framgångsrika i sitt ledarskap. Vi arbetar för att chefer ska ha avtal och villkor som är väl anpassade för chefsrollen. Vi för också chefers talan i samhällsdebatten och lyfter fram ledarskapets betydelse.

Ledarna är politiskt obundet, men tvekar inte att driva sakpolitiska frågor som har ett uttalat chefsintresse.

Ledarna är den enda fackliga organisation som arbetar bara för chefer.

Ledarna inkommer här med yttrande över promemorian Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (Ds 2018:40), trots att Ledarna inte särskilt beretts tillfälle till detta.

Ledarna är en väletablerad arbetstagarorganisation på svensk arbetsmarknad och avtalspart i ett 80-tal kollektivavtal på central nivå med arbetsgivarorganisationer som ofta är bundna av kollektivavtal med flera tjänstemannaorganisationer. Ledarna ingår inte i TCO eller Saco men Ledarna är sedan bildandet medlem av Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Förhandlings- och samverkansrådet PTK förhandlar (till skillnad mot TCO och Saco) kollektivavtal. Ledarna är också medlemmar i OFR Offentliganställdas förhandlingsråd och har kollektivavtal för såväl kommun- och landstingssektorn som den statliga sektorn.

Förslagen i promemorian överensstämmer med mindre justeringar med den överenskommelse om ett partsgemensamt förslag om förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad som stor del av parterna på den privata arbetsmarknaden (LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv) överlämnat till Arbetsmarknadsdepartementet.

Ledarna tillstyrker förslaget. Ledarna ser inget hinder mot ett ikraftträdande redan den 1 juli 2019.

Ledarna – Sveriges chefsorganisation

Andreas Miller, ordförande
Helena Hedlund, förhandlingschef