Fler nyheter
Remissvar 22 maj 2019

Yttrande: Skogsbränderna sommaren 2018

(SOU 2019:7) Ju2019/00404/L4: Ledarna har inga synpunkter utöver de som lämnades i yttrandet över Räddningstjänstutredningens förslag.

Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, med 93 000 medlemmar och är den första organisation i Sverige som bildades av chefer för chefer. Detta skedde år 1905. Grundidén är lika giltig nu som då: chefer hjälper chefer till framgång.

Hos oss får chefer stöd både i rollen som chef och som anställd – ett dubbelt perspektiv som bara Ledarna erbjuder. Vi stärker den enskilde chefen genom att utgå från individuella behov och önskemål. Vi gör chefer säkrare och mer framgångsrika i sitt ledarskap. Vi arbetar för att chefer ska ha avtal och villkor som är väl anpassade för chefsrollen.  Vi för också chefers talan i samhällsdebatten och lyfter fram ledarskapets betydelse.

Ledarna är politiskt obundet, men tvekar inte att driva sakpolitiska frågor som har ett uttalat chefsintresse.

Ledarna är den enda fackliga organisation som arbetar bara för chefer. Det betyder att intressekonflikter i perspektivet chefer och övriga anställda inte uppstår. Därför kan vi alltid vara lojala med chefers intressen och ha chefsfokus i allt vi gör.

Ledarna har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7). Ledarna har inga synpunkter utöver de som lämnades i yttrandet över Räddningstjänstutredningens förslag.

Ledarna – Sveriges chefsorganisation
Andreas Miller, förbundsordförande