Att förebygga korruption

För att undvika och förebygga korruption, behöver du känna till vilka situationer som kan vara vanskliga, och vilka varningsflaggor du behöver vara vaksam på.

Här är några exempel på situationer då du behöver vara extra försiktig:

 • Vid representation.
 • När du tar emot eller blir erbjuden en gåva.
 • När du erbjuder någon en gåva.
 • Om ditt agerande ger dig fördelar som du helst vill dölja för din arbetsgivare.
 • Om du rekryterar eller ger uppdrag åt en släkting eller vän.

Regler, lagar och riktlinjer

Utgå i första hand från vad lagen säger. Om din arbetsgivare har en antikorruptionspolicy, behöver du förstås följa den också – så länge den inte strider mot lagen. Du kan också använda Näringslivskoden, om du vill känna dig trygg i att inte gå över den legala gränsen. Näringslivskoden är framtagen av Institutet mot mutor.

Juridiska och etiska varningsflaggor

Om du blivit erbjuden en förmån från någon annan än din arbetsgivare, behöver du se upp. Samma sak om du vill erbjuda någon utanför din organisation en förmån. Här är exempel på varningsflaggor, hämtade från Näringslivskoden:

 • Förmånen har ett värde som inte är obetydligt.
 • Förmånen lämnas frekvent till samma mottagare.
 • Förmånen erbjuds i nära anslutning till ett beslut eller affärsförhandlingar som berör den som erbjuder den.
 • Förmånen består i deltagande i till exempel evenemang där även mottagarens vänner eller anhöriga bjuds in.
 • Förmånen lämnas i hemlighet.
 • Förmånen avviker från allmänt accepterade umgängesformer mellan olika företag och organisationer.
 • Förmånen initieras av mottagaren.
 • Förmånen erbjuds mot löfte om en motprestation från mottagarens sida.
 • Förmånen är i huvudsak avsedd att användas privat.
 • Förmånen består av pengar, presentkort eller liknande.
 • Förmånen består av lån, borgensåtagande eller liknande, med ovanligt förmånliga villkor.
 • Förmånen lämnas i form av dold provision från någon som inte är mottagarens arbetsgivare.
 • Förmånen består av rätt att nyttja exempelvis båt eller sommarstuga för privat bruk.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet handlar framförallt om att ha en gemensam värdegrund. Prata regelbundet med dina medarbetare om värderingar, beteenden och gränser, kopplat till ert dagliga jobb och konkreta situationer. Ta gärna Näringslivskoden till hjälp.

En vanlig orsak till korruption på arbetsplatsen är okunskap eller omedvetenhet. Därför behöver du sprida kunskap till dina medarbetare om lagstiftningen kring korruption och vilka riktlinjer ni har i organisationen.

Fyra punkter för förebyggande arbete:

 • Prata om era gemensamma värderingar.
 • Sprid kunskap om korruption och vilka risker som finns.
 • Ta upp etiska frågeställningar kopplade till konkreta situationer med dina medarbetare.
 • Se till att dina medarbetare förstår och kan följa de lagar och regler som finns.

Antikorruption är en del av hållbarhetsarbetet

Att jobba medvetet mot korruption är inte bara en fråga om att hantera risker på arbetsplatsen. Det är också en del av organisationens ansvarstagande gentemot samhället i stort. Om du vill göra antikorruption till en del av hållbarhetsarbetet, läs mer på våra sidor om hållbarhet.

Lär dig mer om korruption hos Transparency International

Transparency International är en global rörelse som arbetar för en värld fri från korruption.