Korruption och mutor – vad lagen säger

Som chef riskerar du att hamna i situationer där du behöver ha koll på vad som är lagligt och inte när det gäller korruption och mutor.

Trots att alla former av korruption inte är olagliga, måste du ändå undvika dem. Dels för att korruption skadar både ditt och företagets förtroende. Dels för att din arbetsgivare kan ha egna riktlinjer för antikorruption som är mer omfattande än de som står i lagen om mutbrott.

En vanlig definition av korruption är att någon utnyttjar sin ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Ordet otillbörligt är centralt här, och vi återkommer till vad det betyder.

Så säger lagen om mutbrott

Korruption hanteras huvudsakligen i brottsbalken. Lagen reglerar bland annat vad som räknas som tagande respektive givande av muta, vilket är en form av korruption.

Tagande av muta

Det är inte tillåtet att ta emot eller begära en så kallad otillbörlig förmån för utövning av din anställning eller ditt uppdrag. Samma sak gäller om du tar emot förmånen för någon annans räkning, till exempel en familjemedlem.

Givande av muta

Du får inte heller lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till någon som är anställd eller har uppdrag hos en annan arbetsgivare. Du riskerar också att medverka till mutbrott om du lämnar pengar till ett ombud eller en agent, och pengarna sedan används som muta.

Muta – en otillbörlig förmån

Förmåner kan bestå av pengar, saker, rabatter, resor, tjänster eller utmärkelser. Det är inte enbart förmånens ekonomiska värde som avgör om den räknas som en muta eller inte.

För att en förmån ska räknas som en muta krävs bland annat att den är ”otillbörlig”. Om den är otillbörlig eller inte har ett starkt samband med förmånens syfte. När syftet med förmånen är att påverka hur mottagaren utför sitt jobb eller uppdrag, är risken stor att den är otillbörlig.

Syftet med förmånen är ofta svårt att bevisa. Därför gör domstolen en objektiv bedömning av förmånens förutsättningar att påverka någons handlande.

Om en förmån uppenbart är motiverad av en vänskapsrelation behöver den inte vara otillbörlig, även om de inblandade också har en professionell relation.

Om du hamnar i en situation där du inte är säker på var gränserna går, rådgör med en jurist.

Näringslivskoden – ett komplement till mutlagstiftningen

För att navigera kring vad som är olämpligt finns Näringslivskoden, en samling riktlinjer som kan användas av alla bokföringsskyldiga bolag. Den har tagits fram av Institutet mot mutor, en ideell näringslivsorganisation som jobbar för att bekämpa korruption i samhället. Den fungerar som ett komplement till mutlagstiftningen.

Att undvika och hantera korruption

Det är inte helt lätt att veta hur man kan hantera olika situationer på ett lämpligt sätt. Som chef har du ett stort ansvar, och du behöver också fungera som en förebild. Om du behöver hjälp med att undvika och förebygga korruption, hittar du praktiska tips på vår sida Att förebygga korruption.

Lär dig mer om korruption hos Transparency International

Transparency International är en global rörelse som arbetar för en värld fri från korruption.