Hantera misstankar om korruption

Om du misstänker att någon i din organisation har agerat olämpligt eller olagligt, behöver du hantera det. Hur du gör, skiljer sig lite beroende på vem du misstänker.

Om du misstänker en av dina medarbetare

Om den som du har fattat misstankar kring är en av dina medarbetare, behöver du börja med att försöka ta reda på vad som har hänt. Är du osäker på om det är lämpligt att prata med honom eller henne, ta hjälp av en jurist.

Om du har ett samtal om händelsen med medarbetaren om dina misstankar, finns det några saker att tänka på:

  • Döm inte på förhand.
  • Ställ raka och direkta frågor om vad du sett eller hört.
  • Försök få en helhetsbild av händelsen.

Om du fortfarande tror att din medarbetare har agerat på ett felaktigt sätt, behöver du hantera det. Om det innebär en arbetsrättslig åtgärd rekommenderar vi att du tar hjälp av en jurist. Ibland kan det också vara aktuellt med stöd och rehabilitering för den som är inblandad. Oavsett åtgärd är det viktigt att du agerar konsekvent och behandlar alla lika, oavsett ställning i organisationen och personliga relationer.

Om du misstänker lagbrott, ska du polisanmäla händelsen.

Om en utredning görs, se till att vara öppen med vad som händer fortlöpande. Undvik spekulationer och ha respekt för de inblandade medarbetarnas integritet i kommunikationen.

Om du misstänker någon i företagsledningen

Att slå larm om allvarliga missförhållanden i verksamheten, däribland korruption, kallas för visselblåsning. Det är viktigt att våga slå larm, även om de inblandade sitter i företagsledningen. Ta reda på om det finns rutiner för visselblåsning på din arbetsplats, och agera utifrån dem. Det finns lagstiftning som syftar till att skydda personer som rapporterar om missförhållanden. Läs lagtexten på riksdagens webbplats.

Om du misstänker en kollega

Om du misstänker en chefskollega som inte sitter i företagsledningen, eller en medarbetare i en annan del av organisationen, prata med den personens chef. Berätta vad du sett eller hört utan att döma någon på förhand. Låt kollegans chef reda ut vad som hänt och vad som behöver göras.

Lär dig mer om korruption hos Transparency International

Transparency International är en global rörelse som arbetar för en värld fri från korruption.