Att företräda chefer: Arbetsrätt och förhandling

Den här kursen riktar sig till dig som är företrädare och vill fördjupa dina kunskaper om arbetsrätt och förhandling. Kursen ger dig kunskap om när och hur du ska agera om arbetsgivaren initierar en omorganisation på din arbetsplats.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Två heldagar
Öppen för: Företrädare
Kostnad: Ledarna står för dina kostnader i samband med utbildningen, förtroendemannalagen ger dig rätt till betald ledighet.

Upplägg

Föreläsning
Övning

Exempel på vad du lär dig om arbetsrätt och förhandling:

  • Vad förhandlingsskyldighet innebär
  • Omplaceringsskyldighet och turordningsregler
  • Förhandlingsteknik och förhållningssätt i förhandlingen

Det här kan du förvänta dig av kursen

Den första kursdagen lär du dig hur processen vid en omorganisation ser ut – från MBL-förhandling till uppsägningar. Du får också veta hur du som företrädare ska agera i olika delar av processen.

Andra dagen fokuserar vi på förhandling. Du får bland annat prova olika förhandlingstekniker och lära dig vad som måste finnas i protokoll och annan dokumentation.

Förkunskaper

Du behöver ha genomfört företrädarcertifieringen och grundkursen Att företräda chefer: Nytt uppdrag.

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen