Webbinarium: Hotad på jobbet – vem stöttar chefen?

Hur påverkar hot och annan arbetslivskriminalitet chefens möjligheter att leda och vilka konsekvenser kan det få för verksamheten?

Webbinarium inspelat 3 oktober 2022

Arbetslivskriminalitet och hot i arbetslivet är ett växande samhällsproblem. Arbetslivskriminalitet är ett mångfacetterat problem där olika aktörer, ofta på ett systematiskt sätt, bryter mot svenska lagar och regler. I kommuner och regioner är hot mot anställda det näst vanligaste brottet.

Andelen chefer som utsatts för hot skiftar beroende på var på arbetsmarknaden de jobbar. Många av de chefer som hotats på jobbet anger att de inte fått tillräckligt stöd av sina arbetsgivare att hantera hoten. Det gäller såväl i privat som kommunal, regional och statlig sektor. Det visar rapporten Hotad på jobbet – vem stöttar chefen? som Ledarnas chefsekonom skrivit.

Hur påverkar detta chefens möjligheter att leda och vilka konsekvenser kan det få för verksamheten? Vad händer om arbetslivskriminalitet och hot biter sig fast? Lämnas chefen i sticket?

I panelen:

  • Anna Thoursie, chefsekonom Ledarna, författare till rapporten Hotad på jobbet – vem stöttar chefen?
  • Christina Kiernan, samordnare välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan, SKR
  • Catharina Lindstedt, stadsledningskontoret, trygghet och samhälle, Göteborgs stad
  • Eva Burman, chefredaktör och ansvarig utgivare, Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, Södermanlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren
  • Maija Oxelhag, utvecklingschef, Suntarbetsliv

Moderator: Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Rapport: Hotad på jobbet – vem stöttar chefen?