Livslångt lärande för chefen – behöver chefen kompetensutveckling?

Behovet av kompetensutveckling för chefer är stort. Välkommen till ett seminarium där inbjudna gäster diskuterar kompetensutveckling och Ledarnas rapport Livslångt lärande.

Webbinarium inspelat 21 april 2023.

Oroligt världsläge, snabb digitalisering och teknologisk utveckling i kombination med den gröna omställningen ställer nya och höga krav på chefers och medarbetares kompetens. Behovet av kompetensutveckling för omställning är stort och växande.

Trygghetsöverenskommelsen, även kallat Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd, som trädde i kraft i oktober förra året, skapar bättre villkor och förutsättningar för kompetensutveckling och omställning. Men hur väl känner chefer till överenskommelsen?

Detta undersöks i Ledarnas rapport Livslångt lärande för chefen. Hur ser chefer på sitt eget behov av kompetensutveckling? Hur uppfattar chefer sin arbetsgivares inställning till kompetensutveckling? Hur stor är benägenheten att använda sig av de möjligheter som trygghetsöverenskommelsen ger?

Dessa frågor har 22 500 chefer besvarat och Ledarnas chefsekonom Anna Thoursie presenterar resultatet.

I panelen:

  • Johan Lagerhäll, vd TRR
  • Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef och förbundsdirektör Almega
  • Carin Årvik, hr-chef Lidl Sverige
  • Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Moderator: Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna

Man i glasögon och text: Livslångt lärande för chefen – behöver chefen kompetensutveckling?