Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Rekryterad internt

Företag och organisationer rekryterar ofta chefer internt. På så sätt har arbetsgivaren redan en relation till dig och vet vad du går för, åtminstone i den roll du haft hittills.

Förr var det mer regel än undantag att göra chefer av duktiga medarbetare och specialister. Det var ett sätt att belöna dem och lyfta dem på karriärstegen. Det pågår fortfarande, om än i mindre utsträckning. Risken med detta är att det inte alls är någon garanti för att just de personerna är de mesta lämpade att vara chefer och ledare. I värsta fall gör man dem snarare en björntjänst då de själva upptäcker att chefsuppdraget inte alls ger dem någon glädje och arbetstillfredsställelse.

Om du är rekryterad som chef internt har du en fördel av att redan vara hemmastadd i, och ha god kunskap om, verksamheten. Du har sannolikt redan uppbyggda relationer och känner till både skrivna och oskrivna regler. En utmaning kan dock vara att få din omgivning att förstå och acceptera att du har en annan roll än tidigare. Det kan faktiskt vara svårt för dig själv också. Många internrekryterade chefer vittnar om att det kan vara svårt att hålla sig borta från detaljer just för att de har för mycket kunskap.

Förväntningarna är särskilt stora på dig om du dessutom rekryterats ur samma grupp som du nu är chef över. En vanlig uppfattning är att du som redan vet hur allt fungerar äntligen ska rätta till alla felaktigheter och orättvisor eller ha särskilt stor förståelse för gruppens svårigheter. Och inte minst en förväntan att din lojalitet fortsatt ska ligga främst hos gruppen.

Det du behöver göra är att konsekvent arbeta med att sätta in dina medarbetare i en helhet, i ett sammanhang. Visa hur gruppen fungerar som en del i organisationen och försök skapa förståelse för att det är hela verksamhetens bästa som är din prioritet.

Tidigare relationer förändras

Som en ur gruppen har du redan relationer till dem som varit dina kollegor och som nu är dina medarbetare. Vissa har du en närmare relation till, andra har du haft mindre kontakt med. Kanske umgås du dessutom på fritiden med någon av dem.

Från och med nu är du chef, vilket kommer att påverka er relation och kommunikation. Självklart kan du fortsätta umgås med dina medarbetare, men räkna med att relationen kommer att förändras. Den behöver inte bli sämre, men den blir annorlunda. Du har tillgång till information som du ibland inte kan dela med dig av, vilket kan upplevas hämma öppenheten mellan er. Det finns också en risk för att andra upplever att du favoriserar någon i gruppen oavsett hur professionellt du hanterar situationen.

Hur skulle du till exempel hantera en sådan här situation?:

Du har blivit chef över den arbetsgrupp du nyss tillhörde. En i gänget, Alex, är också en av dina bästa vänner. Ni har tillsammans planerat en utlandsresa tillsammans lite senare under året tillsammans med era respektive.

En dag kommer Alex in på ditt rum. Alex vill ha förskott på sin lön eftersom det är dags att betala in kostnaden för utlandssemestern. Det är bara den 5:e i månaden och du vet att företaget är mycket restriktiva med förskottsutbetalning.

  1. Vilka olika handlingsalternativ har du?
  2. Vilka blir konsekvenserna av respektive alternativ?
  3. Vad skulle du välja att göra?

Det här dilemmat och flera andra diskuterar vi tillsammans på kursdagen "Ny som chef". Du hittar aktuella kursdatum här


Boktips

Från kollega till chef
Från kollega till chef

Författare: Lis Vibeke Kristensen, Anne-Marie Thalund
Förlag: Studentlitteratur AB

I boken fokuserar författarna på övergången från kollega till chef och de dilemman det kan föra med sig. Ämnen som tas upp är makt, kommunikation och konflikthantering. Boken riktar sig till dig som funderar på att ta ett ledarskapsjobb eller för dig som behöver insikt och instrument för att hantera chefsrollens många utmaningar.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-10-27

Jag vill veta mer om medlemskapet

Digital kurs: Ny som chef

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem