Ledning och kansliorganisation

Ledarnas ledning och kansliorganisation arbetar med att ge service till dig som är medlem, i samarbete med valda företrädare.

Inom Ledarnas kansliorganisation arbetar drygt 120 medarbetare – bland annat jurister, chefsrådgivare, förhandlare och ledarskapsexperter – med den dagliga medlemsservicen.

Alla Ledarnas chefsrådgivare och förhandlare har egen chefs- eller ledarerfarenhet. Ledarna har också cirka 3 000 lokala företrädare på olika arbetsplatser.

Chefsgruppen ansvarar för den löpande förvaltningen och för Ledarnas affärsverksamhet, i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Ledarnas VD, som utses av styrelsen och deltar i styrelsens sammanträden, är ansvarig för att operativt genomföra de aktiviteter som krävs för att uppfylla de mål som fastslås av kongressen.


Chefsgruppen består av:

Per Hedelin
Per Hedelin
VD
08-598 991 78
070-565 78 08
per.hedelin@ledarna.se
 


Helena Hedlund

Vice VD
Chef Avtal & Förhandling
08-598 996 66
076-549 90 56
helena.hedlund@ledarna.se

 

 

Kati Almqvist
Kati Almqvist
Ekonomichef
Chef Ekonomi & Verksamhetsstöd
010-510 06 12
070-843 87 16
kati.almqvist@ledarna.se

 

 

  Kerstin Lager
Kerstin Lager

Chef Kommunikation
010-510 06 13
070-258 48 04
kerstin.lager@ledarna.se 

 

 

 


Jane Linebro

HR-chef
08-598 991 79
jane.linebro@ledarna.se

 

  
Marika Brynne

Chef Chefsservice
08-598 990 75
070-566 00 75
marika.brynne@ledarna.se

 

 

 

 
Sara Kullgren

Chefsjurist
Chef Juridisk service
Tf chef Erbjudande & Utveckling
08-598 996 59
076-549 90 59
sara.kullgren@ledarna.se

 

 

 
Tomas Oskarsson
Förbundssekreterare
Chef Samhällspolitisk utredningsenhet
08-598 99 026
070-886 03 42
tomas.oskarsson@ledarna.se

 
Michael Rongve

Chef Bransch
08-598 991 83
076-549 90 83
michael.rongve@ledarna.se

 

 

 

Marjo Skog
Marjo Skog

Chef Medlemsservice
08-598 99 127
070-557 73 15
marjo.skog@ledarna.se

 

 


Martin Fridolf
Marknadschef
010-510 06 24
070-398 79 93
martin.fridolf@ledarna.se

 

 

 


Ida Wanngård

Chef Chefsrådgivningen
010-510 06 38
076-549 90 09
ida.wanngard@ledarna.se

 

 Thomas Eriksson

Affärsansvarig/VD LCS
08-598 990 77
070-583 90 09
thomas.eriksson@ledarna.se

 

 

 
Lars Fuhrberg

Chef Försäljning telefoni
010-510 06 75
070-364 07 75
lars.fuhrberg@ledarna.se

 

 

 


Claes Falk

Chef Förhandlingsservice
010-510 06 10
076-549 90 24
claes.falk@ledarna.se

Uppdaterat: 2017-06-22

Verksamhetsberättelse 2016

Ledarnas kansli i Stockholm

S:t Eriksgatan 26
Box 12069
102 22 Stockholm

Telefon, växel: 08-598 99 000
E-post: ledarna@ledarna.se
Fax: 08-598 99 010
Ordinarie öppettider: måndag-torsdag kl 08–17, fredag kl 08–16.
Här ser du öppettider under sommaren

 

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem