Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen för Ledarna inom Handeln.

Anna Sandvik, ordförande

Annie Tidholm, kassör

Björn Andersson, ledamot

Ullrika Eliasson, ledamot

Rosie Karlsson, ledamot

info@lih.nu

  

Andreas Kent, ledamot

Charlotta Dahlqvist, 1:a suppleant

Juha Perttula, 2:a suppleant

Daniel Björk, 3:dje suppleant

Håkan Johansson, revisor

Johan Videkorp, revisor suppleant

Fredrik Smids, ordf. valberedningen

070-664 98 13

fredrik@smids.se 

  

Jaana Lundgren, valberedning

Malin Johansson, adjungerad

Kraftringen Service AB
Johansson_malin1@hotmail.com