Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen för Ledarna inom Handeln.

Björn Andersson, ordförande

070-378 47 55
bjorn@bmg.nu

 

Annie Tidholm, kassör

Anna Sandvik, vice ordf. / sekreterare

Rosie Karlsson, ledamot

0702-531348
rosie.k@kfstockholm.se 

  

Andreas Kent, ledamot

Juha Perttula, 1:a suppleant

0707-136366
juha.perttula@coop.se 

Daniel Björk, 2:a suppleant

0705-585442
danbjo100@gmail.com 

Moallaim Mir, 3:e suppleant

0707-65 30 95
moallaim@hotmail.com

 

Lena Granqvist, revisor suppleant

0705-101170
taseboda@gmail.com

Fredrik Smids, ordf. valberedningen

0727-36 17 63
fredrik.smids@bredband.net 

  

Johan Videkorp, valberedning