Om Ledarna inom Handeln

Branschföreningen för chefer inom detalj- och partihandel. Vi jobbar för att förbättra chefers villkor inom handeln.

Branschföreningen har nästan 6 000 medlemmar och vi arbetar för att profilera och driva frågor som är specifika för chefers förutsättningar och villkor inom handeln. På agendan står bland annat arbetsmiljö, ansvars-, hållbarhets- och säkerhetsfrågor.

Branschbevakning och nätverk

Vi arbetar med branschbevakning och erbjuder aktiviteter till nytta för våra medlemmar. Genom vårt nätverk, ledarskapsutbildningar och seminarier får du tillfälle till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad. Vi bjuder in medlemmarna till regelbundna branschkonferenser med olika teman, t. ex. mångfald, hållbarhet, säkerhet och diskriminering. Föreningen har också haft ett flertal frukostseminarier på olika platser i landet. Vår ambition är att vara aktuella och relevanta för våra medlemmar.

Demokratisk påverkan

Föreningen är en garant för medlemmarnas demokratiska påverkan och inflytande på såväl föreningens som Ledarnas idé och verksamhet. Föreningsstämma hålls vartannat år.

Reseräkningar

Krav på underlag vid förlorad arbetsförtjänst

För att få ersättning ska ett av följande underlag bifogas till reseräkningen:

  1. Intyg från arbetsgivare som specificerar datum för närvaro och vilket belopp som kommer att dras från lön.
  2. Lönespecifikation där frånvarodatum och belopp framgår.