Fler nyheter
Räddningstjänsten 20 december 2023

Aktuellt från EU- Nätverk (EPSU) för brandmän

Data från Eurostat visar att flera länder inom EU har gjort nedskärningar bland räddningspersonal.

Detta trots de negativa konsekvenser och kriser som ökat antal bränder, översvämningar och nödsituationer till följd av klimatförändringar. Det rapporteras i en artikel som publicerades på EPSU (European Public Service Union) är en facklig federationen för offentlig sektor inom EU. Organisationen har flera nätverk för olika verksamhetsområden bland dem har de nätverk för brandmän (Network firefighters) där de publicerar olika nyheter, undersökningar, policy och direktiv på EU-nivå.