Ledarna inom Räddningstjänsten

Branschföreningen för chefer och arbetsledare inom räddningstjänsten i Sverige. Vi jobbar för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medlemmar.

Ledarna inom Räddningstjänsten är en rikstäckande yrkesförening inom Ledarna som arbetar med intressefrågor för dig inom räddningstjänsten.

Föreningen bildades i februari 1998 och hette från början Ledarnas Brandbefälsförening, vi bytte namn den 27 april 2017.

En respekterad part

Vi följer och påverkar utvecklingen inom svensk räddningstjänst. Vi arbetar med kompetensutveckling inom områden som räddningsledarskap, taktik och teknik, konflikthantering och personlig utveckling. Våra djupa specialkunskaper gör oss till en respekterad part när det gäller att överföra kunskaper till beslutsfattare exempelvis genom lobbyverksamhet.

Bevakar dina intressen

Hos oss träffas chefer och befäl med olika bakgrund och erfarenheter för att diskutera frågor av allmänt intresse. Vi hjälper till att starta nätverk för erfarenhetsutbyte och tar initiativ tillsamverkan med andra parter inom till exempel polisen, kustbevakningen och sjukvården Vi deltar aktivt i den lokala intressebevakningen och bevakar dina intressen till hundra procent.

Du är välkommen att kontakta oss i styrelsen eller följ oss på Facebook

Vi i styrelsen hjälper dig naturligtvis med frågor som gäller avtal och arbetstid med mera, men kontakta Ledarna i första hand som ger dig professionell hjälp.  

Läs också mer om vårt stipendium för kompetensutveckling.

Ordförande: Ulf Leijon