Fler nyheter
Räddningstjänsten 27 mars 2018

Chefscoachning – tre fokuserade samtal

Vill du ha nya perspektiv på dina chefsutmaningar i vardagen och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap? Anlita en av Ledarnas chefscoacher.

Ni talas vid per telefon vid tre separata tillfällen och du avgör själv om du vill lyfta olika ämnen eller en specifik utmaning.

Våra chefscoacher hjälper dig i vardagen

Om du vill ta nästa kliv i ditt ledarskap eller befinner dig i en utmanande situation, kan ett samtal med en erfaren chef som bollplank vara lösningen. Använd chefscoachning vid exempelvis:

  • Organisationsförändringar.
  • Förändrad chefsroll.
  • Behov av ledarskapsutveckling och personlig utveckling.
  • En stressande arbetssituation.

Så här fungerar det

I Ledarnas chefscoachning diskuterar du dina utmaningar med någon av våra chefscoacher. Ni talas vid per telefon vid tre separata tillfällen. Du avgör själv om du vill lyfta tre olika ämnen eller diskutera en och samma utmaning vid alla tillfällena.

Vi har ett coachande förhållningssätt och stödjer dig i att hitta lösningar på dina konkreta utmaningar. Samtalen ingår i ditt medlemskap och kostar inget extra.

Ledarnas chefscoacher har tidigare haft chefsroller på olika nivåer i både privat och offentlig sektor och deras erfarenhet omfattar många olika branscher.

Boka ditt första samtal direkt i vår kalender

Under en 12-månadersperiod ingår chefscoachning vid maximalt tre tillfällen via telefon. Varje samtal varar cirka en timme.