Fler nyheter
Räddningstjänsten 15 maj 2017

Ordförande har ordet, maj 2017

Vi har nu haft årsstämman som gick av stapeln på den 26-27 april, en viktig nyhet är att vi från och med nu heter Ledarna inom Räddningstjänsten, detta för att bland annat täcka in alla chefstjänster inom RTJ.

Övriga beslut finner ni i mötesprotokollet, vi valde att lägga mycket tid kring vad stämman ansåg att styrelsen bör arbeta med framöver och många bra samt genomtänkta idéer framkom under dessa dagar.

Sen ett tag tillbaka har vår ordförande Markus Bodén meddelat att han inte ställer upp för nyval. Så ett nyval av ordförande stod på agendan, det blev jag Ulf Leijon som fick förtroende att ta över rodret fyra år framåt, vem är då er nya ordförande?

Jag jobbar idag som yttre befäl inom Storstockholms brandförsvar, har jobbat fackligt under många år och är även ordförande för Ledarna lokalklubben inom Storstockholms brandförsvar. Jag är 52 år och har ett stort intresserad av fackligt arbete.

Jag ser fram emot att arbeta med frågor som kan hjälpa och stötta oss i det fackliga arbetet. Markus kommer att finnas kvar som revisor så han ”lämnar” oss inte helt och hållet vilket jag ser som en fördel då jag kan ha ett ”bollplank” så här i början. 

Även vår kassör Tommy Glasér, ledamot Kenth Eriksson, Jonas Sandberg, Ola Westman och vår revisor David Söderstam tackar för sig.

Självklart gjordes en sedvanlig avtackning av dessa under stämman. Kvar från den gamla styrelsen finns vår sekreterare Roger Steffen. Vilka är då de andra i styrelsen som vart invalda på årsstämman?

Som kassör valdes Jon Pile, till ledamot valdes Jocke Rönnbäck, Ulf Bergholm, Lars Hammarström. Som revisor valdes som sagt Markus Bodén och Mauri Sköld och som suppleant Tommy Glasér.

Jag vill självklart skicka ett stort tack till alla dessa gentlemän från den ”gamla” styrelsen som haft uppdrag att arbeta med fackliga frågor centralt och gjort det bra.

Vi i den nya styrelsen ska givetvis försöka axla denna mantel på samma nivå som den gamla styrelsen gjort. Vi kommer självklart fortsätta arbetet med det som är framtaget för 2017 (se bifogade protokoll från stämman) och under året kommer vi att planer för vårt arbete gällande 2018. Som sagt framkom en massa bra förslag på vad vi bör arbetat med framöver och vårt mål är självklart att göra just detta. Finns det mer idéer eller funderingar kring vad vi gör eller borde arbeta med är ni självklart välkomna att höra av er till mig eller någon annan i styrelsen.

Vi kommer under den närmaste tiden ägna mycket tid kring att hitta en bra arbetsfördelning inom styrelsen, detta för att ingen ska få en för hög arbetsbelastning och sen givetvis få ”rätt” person på rätt plats. Vi kommer att ha ett första telefonmöte/styrelsemöte i slutet av maj där dessa saker skall beslutas. 

Har ni frågor fundering eller vill ha hjälp tveka inte att höra av er, kanske det finns några som funderat på att starta upp en lokal klubb hos er men är osäker på hur. Vi hjälper självklart till med detta eller ger stöd och råd om ni vill.

Protokoll från stämman

Ulf Leijon
ulf.leijon@ssbf.brand.se