Fler nyheter
Räddningstjänsten 29 mars 2016

Ordförande har ordet, mars 2016

Våren är här i de södra delarna av Sverige och med den kommer ljuset som gör många av oss piggare och mer aktiva ute med idrott och andra trevliga aktiviteter. Sedan jag skrev sist så har det hänt en hel del, både positiv och negativt.

Tyvärr så hade vi en kollega som fick sätta till livet i en olycka på vägen när vi är ute för att hjälpa andra. Jag tänker på hans familj och anhöriga som alldeles för tidigt mist en livskamrat som man borde haft många bra år tillsammans med.

Vi har nog alla sett en tendens att förståelsen och omtanke för oss alla som jobbar på vägarna i vårt land tyvärr minskat. Inte allt för sällan så har vi tillbud där trafikanterna inte visar oss någon hänsyn.

Arbetsmiljön måste bli bättre och det är en viktig fråga att jobba med. Tydligare regler och hårdare konsekvenser för de som inte visar hänsyn när det utförs räddningsinsatser eller arbete på våra vägar är kanske en lösning. Men framför allt att vi alla hjälps åt med en attitydförändring i vårt beteende på vägarna.

Ledarskapsutbildning

I februari kom vi då äntligen till skott med vår ledarskapsutbildning som lockade ett tjugotal deltagare. Intresset för utbildningen var stort och det var väldigt positivt att samla ett gäng brandbefäl till en sådan här utbildning där vi skräddarsyr den efter våra förhållanden.

Under dessa två dagar lotsade Ledarnas duktiga utbildare oss genom många intressanta frågeställningar och idéer hur vi skal jobba som arbetsledare. Sedan var det mycket räddningstjänstprat och erfarenhetsutbyte med nya kontakter under kvällen och middagen.

Vi kommer att återkomma med en ny kurs under hösten 2016.

MSB

MSB:s utredning om hur de ska jobba i framtiden med utbildning har lämnats över till Cecilia Looström, chef för avdelningen för utveckling av beredskap. Nästa steg är att besluta hur utredningens förslag ska tas om hand inom MSB. Genomförandet av ett av utredningens förslag, nämligen att utbildningen för räddningsinsats ska ses över, har redan påbörjats.

Bra att man har gett många chansen att påverka utredningen och förhoppningsvis ska den leda till konkreta åtgärder som gör samtliga utbildningar bättre anpassade efter vår verklighet ut på räddningstjänsterna i Sverige.

Tyvärr så har vi sett att det under en längre tid skett en försämring av urvalet av nya brandmän. Det kanske måste finnas mer vägar in till Smo utbildningen än höga betyg då tyvärr många duktiga praktiker som skulle bli utmärkta brandmän inte har de höga betygen som krävs för att komma in på utbildningen.

Skadeplats 2016

Den 27-29 september i Helsingborg kommer vi att var med på Skadeplats som vanligt och vi kommer även att bjuda in sex stycken av våra medlemmar till konferensen.

Ny styrelsemedlem

Styrelsen har fått en ny medlem, Jon Pile representant från Göteborg. Välkommen till styrelsen.  Jon har kommit med från Göteborg för att stötta Tommy Glasér som kommer att lämna styrelsen nästa år då vi har stämma med val av ny styrelse. Så är du intresserad att jobba fackligt inom vår förening så hör gärna av dig till undertecknad eller någon annan i vår styrelse.

Stipendier

10 000 kr finns att hämta i vårt stipendie som vi delar ut till någon medlem som vill förkovra sig inom vårt yrke. Tyvärr så är det inte så många gånger som vi har betalt ut det då det är väldigt få som söker det. Så ta chansen och sök, du kan läsa mer under stipendie på vår hemsida.