Fler nyheter
Räddningstjänsten 25 oktober 2016

Ordförande har ordet, november 2016

Ännu ett år har snart gått och vi kan se tillbaka på ett år med mycket händelser som skapat fokus på säkerheten i vår arbetsmiljö. Tre tragiska olyckor med dödlig utgång har skett i samband med arbete på våra vägar.

Det har även varit och är en hel del oro i många av våra städer där bilbränder och andra attentat skapar en känsla av olust hos våra kollegor när vi åker ut på larm. Tyvärr så är risken stor att vi snart står med en kollega skadad eller värre i samband med sådana händelser.

Där är min känsla att vi måste medverka, samarbeta med de goda krafter som finns i vårt samhälle. Och hjälpas åt för att få ett stopp på sådana händelser.

MBU-projektet

Inom mitt närområde finns MBU, människan bakom uniformen. Ett projekt som har som mål att ge ungdomar insyn i våra uniformsyrken inom ambulanssjukvården, polis och räddningstjänst. Det känns som ett väldigt bra projekt som sprider kunskap och skapar bra relationer med våra ungdomar. När de avslutat sin period så går de in som ambassadörer och hjälper till i det fortsatta arbetet med nästa grupp. Konceptet kommer från Göteborg där man i år är nominerade till 2016 års Security Awards som delas ut i samband med skyddsmässan i Stockholm i oktober.

Ledarnas föreningar och arbete

Ett annat spännande projekt som vi jobbar med inom Ledarna är att alla föreningar som har offentliganställd startar upp en samverkan där målet är att lyfta den chefer som jobbar inom den offentliga verksamheten. Vi är ett antal föreningar och några av oss är små, några lite större och tillsammans så är vi cirka 16 000 medlemmar. Vårt mål är att hjälpas åt för att synliggöra offentliga chefers arbetssituation. Arbetet är under uppstart så vi återkommer med mer information allt efter som arbetet fortskrider.

Stämman 2017

2017 är det dags för stämma för Ledarnas Brandbefälsförening med val till styrelse och  beslut om arbetsinriktning för styrelsen och vår förening under de kommande fyra åren. Då vi är ett antal som närmar sig den aktningsvärda åldern då vi kan gå i pension så kommer vi att behöva några nya yngre hungriga styrelsemedlemmar som kan föra vår förening framåt.

Är du intresserad av att jobba med branschfrågor och vill du vara med att driva vår förening framåt och besluta om vilka aktiviteter vi ska arrangera? Hör av dig till undertecknad eller någon annan i styrelsen så berättar vi mer om hur vi jobbar idag och vad som krävs i tidsåtgång av dig.

Stämman kommer preliminärt att hållas i slutet av april och vi kommer så snart det är bestämt när och var gå ut med information och kallelser enligt våra stadgar.

Skadeplats 2016

Vi har även i år haft ett antal deltagare som varit medbjudna till Skadeplats 2016. En alltid lika intressant och bra mässa där inte enbart program och utställare ger bra utbyte av information och erfarenheter. Utan även den kanske viktigaste biten när vi kan få träffa kollegor och utbyta erfarenheter och skapa nätverk för att hjälpa varandra till en bra och väl fungerade räddningstjänst.

Kurser

Den 15-16 november kör vi åter vår ledarskapsutbildning – Vardagens ledarskap. Under två dagar förkovrar oss i ledarskap och diskuterar de möjligheter och olika ledarskapsproblem som vi kan ställas inför i vårt jobb. Vi varvar utbildningen med mingel och trevlig samvaro på kvällen. Förhoppningsvis så kommer vi även att kunna köra ett liknande utbildningsgenomförande under våren 2017. Har du inte gått utbildningen än, så håll ögonen öppna och ta chansen i vår.

Jag önskar er alla en skön höst och vinter.

Markus Bodén
markus.boden@serf.se