Fler nyheter
Räddningstjänsten 29 mars 2016

Rapport från Vardagens ledarskap

Den 10 februari träffades vi, ett 20-tal för att ledskapsutbildningen Vardagens ledarskap, i regi av Ledarnas Brandbefälsförening. Jörgen Kihlgren och AnnCharlotte Bretan (båda ledarskapsutvecklare) höll i utbildningen.

Styrelsen för Brandbefälsföreningen passade på att presentera sig och Madeleine Warghusen som är bransch- och avtalsansvarig på Ledarna för bland annat brandbefälen. Föreningskordinator Camilla Svanström drog hållpunkterna för dagarna och efter det körde AnnCharlotte och Jörgen igång.

Vi började med att vi 23 personer som närvarande fick ställa oss på rad för att utläsa chefserfarenheten på gruppen. Det slutade på en samlad chefserfarenhet om 277 år.

AnnCharlotte pratade om uppdraget och att det är viktigt att upprepa saker. Att man har riktning, resultat och relation. Hon lärde oss att man bör kunna mixtra ledarstilar, men vara konsekvent och följa den röda tråden. Hon pratade också om ledarbeteende – vad chefer tror och gör och att det är viktigt att hitta ett forum. Efter det bröt vi för lunch.

På eftermiddagen började vi prata om coaching och där vi fick till oss att konsten att lyssna håller tre nivåer. Vidare gick vi in på feedback – be, ta emot och ge feedback. Sedan inträffade ett strömavbrott som gjorde att bildkanonen la av så istället fick Jörgen och AnnCharlotte ta fram blädderblocket.

Efter dagens slut samlades vi i foajén på hotellet klockan 6 och gick för att äta en bit mat tillsammans på en vietnamesisk restaurang. Med tanke på volymen så verkade första dagen varit till belåtenhet.

Dag 2

Andra kursdagen hade AnnCharlotte andra åtaganden så det var Jörgen som ägde oss hela dagen. Vi fortsatte att prata om coaching och Jörgen gav oss några verktyg. Han pratade om vikten att ”prioritera och delegera” och han visade oss fönstret brådskande, mindre brådskande, viktigt och mindre viktigt. Han förde också in oss på ämnet ”chefen som politiker” och därefter pratade vi om hur man vässar sitt vardagliga ledarskap samt det personliga ledarskapet.

Avslutningsvis tog Jörgen upp ”prata definition” i vardagens ledarskap. Efter detta avslutades dagen med en fika innan var och en åkte hem till vardagen. Men att döma av dom medverkandes entusiasm hade dagarna varit till full belåtenhet. 

Kenth E, representant för styrelsen.

Röster från utbildningen

Vardagens ledarskap, utbildningen träffade perfekt in på min vardag. Jag tar med mig många tips, råd,strategier och förhållningssätt till mitt ledarskap. Riktning - resultat - ledarbeteenden - Lyssnande återkoppling- coachning - avstämning - tid för reflektion är några rubrik som utbildningen utvecklade mig i.

- Kursens innehåll träffade väldigt rätt på mina förväntningar, att vi skulle utveckla vårt ledarskap i vardagen. Bra med gemensam middag, gav tillfälle att nätverka och bolla tankar med kollegor.

- Kursens längd var bra, vilket förvånade mig- jag trodde 6 timmars dagar skulle vara för kort tid, men jag insåg efteråt att jag inte hade orkat delta med samma fokus om vi fortsatt 2 timmar till.

- Jag är väldigt nöjd med kursen och har egentligen ingenting som jag tycker var mindre bra.

- Bra att brandbefäl från hela landet kommer samman och diskuterar ledarskap.