Fler nyheter
Räddningstjänsten 12 december 2017

Ulf Leijon, ny ordförande Räddningstjänsten

Grattis Ulf, vilken fråga är viktigast för er förening att driva?
I nuläget är det lönefrågan och att få igång individuell lönesättning. Att demokrati efterlevs och gäller alla lika mycket, att Ledarna ska vara till för alla stora som små avd och så vidare.

Vad har du för bakgrund?
Förutom mångårig facklig bakgrund även olika chefs/befälsutbildningar.    

Vad är roligast med att vara chef?
Att få arbeta med olika frågor så som personal, planering, ekonomi och så vidare.