Fler nyheter
Räddningstjänsten 20 december 2023

Digital Likabehandlingskurs på MSB

Webbkursen syftar till att medvetandegöra och beröra deltagaren för de problem som förekommer inom räddningsorganisationer gällande diskriminering och kränkande behandling.

Kursen syftar även till att utveckla deltagarens kunskaper och verktyg för aktiv nolltolerans kring kränkning och diskriminering. Webbkursen består av 4 delar och hela kursen tar cirka 40 minuter att genomföra.

Kursen finns på webbplattformen Fortbildningstjänsten som är en kostnadsfri utbildningsplattform som vänder dig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst. För att genomföra kursen behöver du skapa ett konto.